hero3a
Leto 2024 naj bo povezovalno.
 

ETRI NAČELA

ustvarjanja vključujoče družbe

z ustvarjanjem delovnih mest za vse.

Dostojanstvo

Človekovo dostojanstvo je temelj našega delovanja. Dosledno se zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic in verjamemo, da lahko vsak posameznik najde svoj prostor pod soncem in delovno mesto, ki ga izpolnjuje in mu omogoča karierni in osebni razvoj.

Odgovornost

Delovanje v skupnosti pomeni sprejemanje odgovornosti. Najprej do samega sebe, sočloveka, podjetja, lokalne skupnosti, okolja in kulturne dediščine. Odgovorno prispevamo k trajnostnemu razvoju podjetja in družbe.

Pravičnost

Odprti in spoštljivi odnosi do sodelavcev, kupcev, dobaviteljev, proizvajalcev, partnerjev, skupnosti in družbe so temelj našega poslovanja.

Preglednost in zanesljivost

S spoštovanjem zakonskih predpisov, interesov naših partnerjev in ostalih deležnikov, želimo prispevati k izgrajevanju vključujoče družbe in konkurenčnega trajnostnega gospodarstva in družbe.

PRIDRUŽITE IN SOUSTVARJAJTE DOBRE ZGODBE

Partnerstvo za vključujočo družbo

 • za zmanjševanje predsodkov in stereotipnega razmišljanja
 • za gradnjo vključujoče družbe za socialno izključene skupine v lokalnih skupnostih
 • za oblikovanje smernic, modelov in razvoj procesov dela za ranljive skupine
 • za krepitev medsektorskega povezovanja in razvoj skupnostnih storitev
 • za osvajanje ključnih strokovnih znanj pri inovativnem in interdisciplinarnem iskanju novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj in vključujočo družbo

Mreža NVO za krožno gospodarstvo

 • povezovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva
 • spreminjanje navad potrošnikov, družbe in gospodarstva v obliki povezovanja in izvajanja krožnih zgodbs katerimi rešujemo izzive na različnih trajnostnih področjih.

PREDNOSTI POVEZOVANJA: 

 • članstvo v mreži brez članarine;
 • skupne prijave na razpise za financiranje;
 • zagovorništvo in operativna opora za izvajanje sprememb v družbi in drugih sektorjih;
 • demokratično vplivanje na plan in poslanstvo mreže.

   ČLANI ETRI SKUPNOSTI


  [/vc_accordion_tab][/vc_accordion]

  [/vc_column]

  Dogajanje v Etri skupnosti

  ETRI SKUPNOST BO POVEZOVALNA N...