Slider
 

ETRI NAČELA

ustvarjanja vključujoče družbe

z ustvarjanjem delovnih mest za vse.

Dostojanstvo

Človekovo dostojanstvo je temelj našega delovanja. Dosledno se zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic in verjamemo, da lahko vsak posameznik najde svoj prostor pod soncem in delovno mesto, ki ga izpolnjuje in mu omogoča karierni in osebni razvoj.

Odgovornost

Delovanje v skupnosti pomeni sprejemanje odgovornosti. Najprej do samega sebe, sočloveka, podjetja, lokalne skupnosti, okolja in kulturne dediščine. Odgovorno prispevamo k trajnostnemu razvoju podjetja in družbe.

Pravičnost

Odprti in spoštljivi odnosi do sodelavcev, kupcev, dobaviteljev, proizvajalcev, partnerjev, skupnosti in družbe so temelj našega poslovanja.

Preglednost in zanesljivost

S spoštovanjem zakonskih predpisov, interesov naših partnerjev in ostalih deležnikov, želimo prispevati k izgrajevanju vključujoče družbe in konkurenčnega trajnostnega gospodarstva in družbe.

PRIDRUŽITE IN SOUSTVARJAJTE DOBRE ZGODBE

Partnerstvo za vključujočo družbo

 • za zmanjševanje predsodkov in stereotipnega razmišljanja
 • za gradnjo vključujoče družbe za socialno izključene skupine v lokalnih skupnostih
 • za oblikovanje smernic, modelov in razvoj procesov dela za ranljive skupine
 • za krepitev medsektorskega povezovanja in razvoj skupnostnih storitev
 • za osvajanje ključnih strokovnih znanj pri inovativnem in interdisciplinarnem iskanju novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj in vključujočo družbo

Mreža NVO za krožno gospodarstvo

 • povezovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva
 • spreminjanje navad potrošnikov, družbe in gospodarstva v obliki povezovanja in izvajanja krožnih zgodbs katerimi rešujemo izzive na različnih trajnostnih področjih.

PREDNOSTI POVEZOVANJA: 

 • članstvo v mreži brez članarine;
 • skupne prijave na razpise za financiranje;
 • zagovorništvo in operativna opora za izvajanje sprememb v družbi in drugih sektorjih;
 • demokratično vplivanje na plan in poslanstvo mreže.

 ETRI BAZAR

Etri bazar ponuja izdelke in storitve, ki sledijo Etri načelom® in smernicam in odgovornim kupcem omogoča Nakup z namenom.

Kaj so Etri smernice?

 1. Pridelava, predelava in proizvodnja izdelkov ter izvajanje storitev omogočajo sledljivost izvora sestavin, virov in procesov. Varujejo naravo in naravne vire, kulturno in industrijsko dediščino Slovenije.
 2. Delovna mesta in procesi zagotavljajo vključevanje ranljivih skupin, jim ponujajo varnost in dostojno delo ter jih vračajo v delovno in družbeno okolje po meri človeka.
 3. Izdelki in storitve prispevajo k trajnostnemu razvoju podjetij, lokalnih skupnosti, okolja in družbe in zagotavljajo pozitivne družbene učinke.
 4. Izdelki in storitve so inovativni, temeljijo na zdravih poslovnih temeljih in težijo h krožnemu gospodarstvu ter trajnostnemu razvoju Slovenije.
 5. Odgovornim potrošnikom omogočajo odgovorni nakup, ki se s svojimi učinki vrača v delovanje Etri skupnosti, ozavešča, gradi in spreminja družbene modele delovanja, zaposlovanja in sobivanja v Sloveniji.

ČLANI ETRI SKUPNOSTI

Dogajanje v Etri skupnosti

Pomurski sejem je moral letos ...