Etri skupnost

VKLJUČUJOČA DRUŽBA

Družbena odgovornost podjetij je način delovanja, ki omogoča, da z naravno vpetostjo v okolje podjetje postane še uspešnejše, izboljša kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti, in širše družbe, hkrati pa zadovoljuje interese lastnih in širših deležnikov. Družbena odgovornost je več kot dobrodelnost, saj jo podjetja vključujejo v vsa področja delovanja in sistem strateškega vodenja.

Družbena odgovornost je seštevek finančne, poslovne in ekonomske uspešnosti podjetja ter upoštevanja interesov širše skupnosti in okolja. Družbene učinke trajnostnega delovanja v Etri skupnosti merimo z zaposlenimi posamezniki, ki bi bili sicer izključeni iz trga dela.

KROŽNO GOSPODARSTVO

Gospodarska in družbena situacija narekujeta spremembe, ki predstavljajo izziv in priložnost, da lahko človeka ponovno postavimo v središče in delujemo trajnostno. Krožno gospodarstvo in zelena delovna mesta se razvijajo skozi medsektorsko sodelovanje vseh ključnih sektorjev: podjetniškega, nevladnega in strokovnega. Zelena delovna mesta so interdisciplinarna, odprta in fleksibilna in kot taka delovna mesta prihodnosti, ki omogočajo nadaljnji razvoj gospodarstva in njegovo konkurenčnost.

Verjamemo, da so veliki rezultati mogoči le z majhnimi koraki v spreminjanju navad – najprej v naši sredini, na lokalni ravni ter posledično tudi na nacionalni in globalni.

(SAMO)OSKRBA

Izzivi in nove naloge ter s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja so ključni za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večjo vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin. Samooskrba v Sloveniji je osnova zelenih delovnih mest, povečuje blaginjo in socialno enakost, pomembno zmanjšuje okoljska tveganja in upošteva ekološke omejitve.

NAKUP Z NAMENOM

Izbira izdelkov je ogromna, le redko pa pomislimo na dodano vrednost odgovornosti, ki jo ponuja dobronamerni nakup.

Tak nakup piše zgodbo ustvarjanja zelenih delovnih mest za osebe, ki imajo določene omejitve, razvoja socialnega podjetništva, opremljanja učilnic, izboljševanja življenj, spodbujanja mladih podjetnikov in ustvarjalcev… torej vseh, ki potrebujejo spodbudo in podporo!

Nakupovanje z namenom odlikuje sledljivost, etičnost in razvojna naravnanost. Hkrati je tudi odgovornost, ki jo lahko nosi vsak posameznik in jo izrazi na slehernem koraku, če se odloči spremeniti svoje nakupovalne navade.

Odgovorna trgovina ima odgovornega proizvajalca na eni in odgovornega kupca na drugi strani. Nakup z namenom je zato namenjen podjetjem in posameznikom, ki želijo ravnati družbeno odgovorno in etično, predvsem pa z mislijo na drugega.

PODPORNO OKOLJE

Prepoznavanje dobrih idej in zagotavljanje ustreznega podpornega okolja, da se le te lahko udejanjijo v obliki končnega produkta ali storitve in njihove uspešne umestitve na trg, je gibalo gospodarskega in družbenega razvoja.

Etri skupnost nudi za razvoj podjetniških idej – z noto družbene odgovornosti vključujoče družbe, skrbi za okolje in etičnosti – podporne instrumente in svetovalne službe.