Blog

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Združeni narodi so ga razglasili leta 1992, z namenom spodbuditi boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, temeljnih pravic invalidov ter vključevanja invalidov v družbo. Mednarodni dan invalidov se vsako leto osredotoča na...

Pri socialni vključenosti pomislimo na vključevanje ranljivih skupin na trg dela oziroma v delovno okolje. Obravnavanje ranljivih skupin ter ustvarjanje enakih možnosti je pomembno, saj omenjene skupine pogosto doživljajo izključenost iz trga dela, hkrati pa so lahko s tem kršene tudi njihove osnovne pravice, predvsem v smislu neenakopravne obravnave. Med...

Kdo plača polno ceno izdelka, za katerega kupec odšteje slabih 5 € ? Oblačila so ena izmed pomembnejših stvari, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Ko se, kot kupci znajdemo pred neskončno izbiro posameznih kosov oblačil, se za nakup določenega kosa odločimo na podlagi kakovosti oblačila, videza ali znamke, ki nam...

Zavod Trust deluje po merilih socialnega podjetništva, kot neprofitna, socialno usmerjena organizacija krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi, rešuje socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme, zagotavlja ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu spreminjanja v smeri krožnega gospoda, razvija nove možnosti zaposlovanja in poklicno reintegracijo najbolj...

Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz umetnih virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. Posledice so žarenje nočnega neba nad mesti, bleščanje, vsiljena svetloba, zmanjšana nočna vidljivost in nepotrebno trošenje energije. Končna posledica je vedno bolj osvetljeno nočno nebo, posledično izginjanje zvezd in izginjanje noči kot naravne danosti. Svetlobno onesnaževanje negativno vpliva na biosfero,...

Krožno gospodarstvo vključuje vse vrste materialnih tokov z različnimi potmi uporabe. Vključuje organsko recikliranje (= biorazgradnja) in celo zajem in uporabo CO2 iz industrijskih procesov ali iz ozračja. Na vrhu vseh vrst surovin, ki vstopajo v cikel so fosilni viri (surova nafta, zemeljski plin, premog), minerali, kovine, biomasa iz kmetijstva,...

Podjetja prepoznavajo družbeno odgovorno ravnanje kot konkurenčno prednost, merjenje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo s svojim delovanjem pa je vedno aktualnejše področje in tema številnih razprav, raziskav in razvoja. Podjetja bodo delovala družbeno odgovorno in trajnostno na tistih področjih, katere lahko ovrednotijo. Merjenje družbenih učinkov oziroma t. i. nefinančno poročanje ni nov pojav,...