Blog

Kultura je področje, ki je večkrat pozabljeno ali pa zanjo zmanjka časa. Vendar pa je, z naraščanjem njene pomembnosti, tako v slovenskem kot v evropskem prostoru, pomembno, da tudi kultura postane prostor, odprt za vse in da pripomore k čimbolj vključujoči družbi. Leta 2017 je CAE postavil kulturi pomembno vlogo pri...

Integralni turistični produkt je, v nasprotju s parcialnim turističnim produktom, ki je proizvod enega samega proizvajalca, sestavljen iz večjega števila omenjenih delnih turističnih proizvodov. To je proizvod kot ga vidi potrošnik, torej z njegovega stališča je to celota številnih in različnih storitev ali dobrin, ki so namenjene za zadovoljitev potreb...

Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Razumemo, da prehod iz linearnega v krožni ekonomski model ni izbira, temveč nuja. Proces krožnega prehoda je sistemski proces. Soodvisnost različnih področij, panog, regij je tista, ki predstavlja izziv. Smo v fazi raziskovanja, odkrivanja, inoviranja, zato štejejo predvsem izmenjave praks-dobrih...

Poslanstvo pred dobičkom Živimo v svetu, kjer postaja tradicionalna ekonomska miselnost vse bolj zastarela. Če je bil ekonomski ustroj prejšnjega stoletja primeren svojemu času, kličejo novi časi po spremembah. V razvitem svetu praktično ni ekonomske rasti, prav tako se soočamo z nizkim zadovoljstvom na delovnem mestu. Delovno mesta v...