»UNBOSS PODJETJA«

»UNBOSS PODJETJA«

Poslanstvo pred dobičkom

Živimo v svetu, kjer postaja tradicionalna ekonomska miselnost vse bolj zastarela. Če je bil ekonomski ustroj prejšnjega stoletja primeren svojemu času, kličejo novi časi po spremembah. V razvitem svetu praktično ni ekonomske rasti, prav tako se soočamo z nizkim zadovoljstvom na delovnem mestu. Delovno mesta v »unboss« podjetjih bodo prikrojena posamezniku, imel bo možnost osebnega razvoja, možnost dajanja pobude, dobiček podjetja ne bo pripadal samo delničarjem, temveč tudi zaposlenim.

Tradicionalna podjetja, ki postavljajo dobiček pred človeka in pred okolje bodo v prihodnosti ostala v ozadju. Na drugi strani bodo podjetja, ki se obnašajo etično, nagrajena. V vseh fazah in področjih svojega poslovanja, bodo sklenila zavezništva s strankami, dobavitelji, podizvajalci, vladnimi in nevladnimi organizacijami in bodo na koncu za to nagrajena. Tako kot bodo podjetja, ki onesnažujejo, delajo grdo z zaposlenimi, dobavitelji in partnerji kaznovana. Svet nam pripada vsem, tudi vsakemu kupcu in ta bo naš trud nagradil. Ko ocenjujemo uspeh podjetja, ne gledamo izključno finančnega uspeha temveč pozitiven vpliv na svet. Ali kot je povedal ekonomist Umair Haque: »Prvi korak k veliki spremembi je definicija uspeha, ki gre onkraj samega produkta. Tega koraka še nismo storili.«

Nahajamo na pragu tega koraka. Podjetja katerim bo to uspelo pravimo neomejena podjetja – v kontrastu s tradicionalnimi omejenimi podjetji.  Takšno podjetje sledi poslanstvu oz. pozitivnemu vplivu na svet raje kot dobičku, ustvarja vrednost kupcem, namesto da prodaja izdelke, ima partnerje, ne zaposlene, raje sprejema kot omejuje, je neomejeno, raje kot omejeno, ima vodje, ne šefe, bazira na vrednotah in ne na moči. »Unboss« podjetje deluje v javnem ali privatnem sektorju,  je profitno ali neprofitno, lokalno ali globalno, ker leži njegova moč v sodelovanju.

»Unboss« miselnost predefinira podjetje v socialno mrežo ali skupnost z namenom – z drugimi besedami, v gibanje.

Portret »unbossa«: bolj soigralec kot vodja

Črna obleka, Rolex ura, službeni avto BMW ali Mercedes, lepa hiša v lepem predmestju, mlada žena, otroci, leti v poslovnem razredu, član najboljšega golf kluba, ima vrednostne papirje – to je tradicionalni šef. Šef prihodnosti bo radikalno drugačen, zato uporabljamo termin nešef – nasprotje šefa. Temeljne spremembe, ki bodo umaknile konvencionalnega šefa in naredila prostor »unbossu«:

 • zaposleni bodo hoteli biti tretirani kot individumi z lastnimi vrednotami in cilji, ne pa kot zgolj delovna sredstva;
 • opravljali bodo dela na podlagi svojih znanj in manj rutinska dela;
 • podjetja bodo preživela le, če se bodo prilagodila in prilagajala novim razmeram. V preteklosti je bilo dovolj nižati stroške: inovacije, ki povzročajo višjo vrednost izdelka se bodo izkazale za primerjalno prednost pred podjetji, ki bodo ves trud naklonila nižanju stroškov;
 • podjetja bodo preživela, če bodo znala integrirati tehnologije in znanja različnih področij. V preteklosti je bilo dovolj znanje o enem izdelku oziroma tehnologiji;
 • podjetja bodo preživela le če bodo znala delati tesno z drugimi organizacijami: neomejeno podjetje sloni na timskem delu, kar ne zajema le zaposlenih temveč tudi poslovne partnerje. Uporabljati mora socialna omrežja za pridobivanje strank, članov, državljanov.

»Unboss« organizacija: odprimo vrata in postanimo neomejeno podjetje

Organizacija bo delovala bolje, če bo postavila strast in velikodušnost pred dobiček. Neomejene organizacije ni mogoče zgraditi brez strasti. Nemogoče je navdušiti ljudi, da delajo prostovoljno izključno za dobiček delničarjev. V transparentnem svetu, je svoje prave namene nemogoče skriti. Neomejena organizacija nima le zaposlenih, ima vse ljudi, ki z njo delijo strast, ima prostovoljce, ki za svoje delo ne pričakujejo denarja.

Ne govorite o izdelkih, govorite zgodbo kako podjetje izboljšuje življenje svojim strankam. Naj bo dobiček le sredstvo kako doseči cilj – namen. In ne  obratno. Ko »unboss-amo« organizacijo, postane njena socialna mreža njena temeljna struktura.

Katere so  še značilnosti prehoda k »unboss« modelu?

 • Namen: naredite nekaj

Ko ima podjetje jasno definiran svoj namen, bo imelo stalne stranke. A ne samo to, govorice se bodo širile, strank bo vse več. Ker bo zaposlene služba izpolnjevala, bo veliko interesa po službah v našem podjetju, pritegnili bomo talentirane ljudi. Več ljudi, ko bo delilo in živelo namen podjetja, višji bo tržni delež podjetja. Podjetje, ki bo imelo najbolje izražen namen, bo imelo vodilni tržni delež. Z postavitvijo namena kot končni cilj podjetja, se bo sleherna oseba (zaposleni, dobavitelji, stranke…) v verigi vrednosti, ki se identificira s ciljem podjetja, počutila kot del gibanja. To pomeni, da ne prodajate izdelka, promovirate spremembo, delate za višji namen, kar rezultira daleč onkraj meja tradicionalnega podjetja.

 • Srednji menedžment: pomagajte jih ubežati staremu vakuumu

V tradicionalnih podjetjih srednji manager nadzira delo, sam pa v njem ne sodeluje. V »unboss« podjetjih so člani tima dobro informirani in vodja porabi le delček svojega časa, da jim pri delu pomaga, zato pri opravljanju nalog sodeluje tudi sam. Kadar pride do konflikta ga, za razliko od tradicionalnih podjetij, razrešujejo člani tima sami.

 • Zaposleni: spremenite zaposlene v svoje partnerje

Za nas je idealni zaposleni partner in ne podrejeni. Njegova strast do dela ni nič manjša od predsednika uprave. Njegov glavni cilj ni napredovanje, ampak izboljšanje koristi strank in družbe. Rad ima svoje delo, prav tako pa ima rad družino, prijatelje. Pridno dela, rad pa ima tudi prosti čas. Ima življenje zunaj pisarne, kljub temu, da njegov delovnik ni fiksne narave. Pravzaprav nas ima večina od nas potencial, da postanemo globoko zavezani zaposleni, namesto nezavezanih robotov.

 • Delo: naj bo denar stranski produkt

V »unboss« podjetjih ljudje, za razliko  od tradicionalnih podjetij, ne delajo za denar, ampak je v ospredju namen. Denar je stranski produkt vrednosti, katerega podjetje generira. Delo za namen in ne za denar prinaša v naše delo velik premik. Motivacija se ponotranji, ker izhaja iz namena in ne iz denarja. Predstavljajte si koliko poročil, pravil in predpisov bi bilo nepotrebnih, če bi bili vsi delu resnično predani. Konec koncev je služba vaša in ne od vašega šefa. Znebite se konvencionalnih managerjev in nadzornikov in dajte moč ter svobodo zaposlenemu, da dela svoj posel. To je bistvo »unboss« dela.

 • Pisarna: vzpodbujajte timsko delo in inovacije

Tradicionalne pisarne so zasnovane in razporejene s ciljem, da zaposleni dobijo delovno nalogo in jo izvedejo. Namen pisarn v »unboss« podjetjih je bližanje ljudi in gojenje timskega dela in inovacij. Delovni prostor naj bo odprt, mora navdihovat, biti fleksibilen in zabaven. Zaposlenim mora omogočat delo z različnimi skupinami in prosto interakcijo  s komerkoli v podjetju. Prav tako bodo pisarne prihodnosti manjše, zaradi gibljivega delovnega časa in mesta.

 • Komunikacija: vsem omogočite dialog

Zaželena komunikacija v tradicionalnih podjetjih je bila omejena predvsem na enosmerno komunikacijo med šefom in zaposlenim. V »unboss« podjetjih naj komunikacija ne bo enosmerna. Konec je časov, ko šef sprejme odločitev in o tem obvesti zaposlenega. Vodja si od zaposlenega želi odziv –  komentarje, mnenja, ideje in težave.

 • Marketing: dodajte vsebino

Namesto grajenja zgodbe o podjetju, gre za resnične zgodbe o kulturi in poslanstvu vašega podjetja, za zgodbe, ki odmevajo. Začnite se obnašati kot živo bitje, poslušajte, imejte dialog in inspiracijo ter olajšajte življenje svojim strankam. Nagradili vas bodo, vam dajali povratne informacije ter o vas povedali svojim prijateljem. Grajenje imidža se mora začeti v samem osrčju vašega podjetja. Temelj je družbeno poslanstvo in namen podjetja. Namen podjetja mora bit dobro definiran in transparenten in z njim se morajo poistovetiti vsi zaposleni. V transparentenem svetu je znamka podjetja njegova kultura. Nemogoče je izraziti  sporočilo, če se to ne ujema z tem, kako dojemajo podjetje zaposleni. Skratka vaše podjetje in njegova znamka morata biti pristna. Vse ostalo je zapraljanje časa in denarja. Potrebni so ljudje znotraj in zunaj podjetja, ki se bodo poistovetili z resnično zgodbo podjetja.

 • Prodaja: od manipulacije k pristni lojalnosti

Gonilo klasičnega prodajalca je njegova provizija, gonilo podjetja pri prodaji je dohodek. To postavite na glavo: Prodajalec pomaga stranki dosegati njene cilje raje kot dosegati lastne cilje.  Prodajalec mora biti še vedno dober pri predstavitvi, ustvarjanju zaupanja in kredibilnosti. Še bolj pomembno pa je, da je zelo povezan z namenom podjetja in zna stranki prisluhniti ter ji pomagati. »Unboss« podjetje prodaja inspiracijo in strast  preprosto zato, ker je to dobra dolgoročna strategija. Najboljši odnos med podjetjem in strankami obstaja, ko si vsi delijo strast in imajo pristen interes v vzajemnem ustvarjanju vrednosti za oba ter v medsebojni pomoči.

 • Naročanje: tudi dobavitelji so partnerji

»Unboss« kupec ustvari neomejeno partnerstvo z zunanjimi dobavitelji. Dobaviteljem predstavi svojo produkcijsko metodo in se zanima za njihove predloge in izboljšave ali načine kako zmanjšati stroške. Zunanje dobavitelje spreminja v dolgoročne partnerje. Zunanji dobavitelji so potencialni vir inovacij in konkurenčnosti.

 • R&R: Razkrijte svoje skrivnosti

Omogočite ljudem virtualen prostor, kjer se srečujejo in izmenjujejo svoje ideje. Pomembno je, da ljudi zunaj podjetja vključimo v proces iskanja inovacij. Če pa hočemo resnično »unboss-ati« podjetje, se moramo povezati tudi z univerzami, vladnimi organizacijami, strankami in dobavitelji. V globaliziranemu svetu inovacijska strategija odprtega tipa ni samo ena od možnosti, temveč ključ za uspeh in ključ za preživetje.

 • Proizvodnja: uporabite polni potencial zaposlenih

Zaposleni so individuumi, ki so pripravljeni biti aktivni in vključeni ter želijo, da jih vodijo lastne vrednote. Delavci v proizvodnji so odličen vir novih idej in izboljšav proizvodnega procesa. Imejte škatlo predlogov, a predloge objavite na oglasni tabli. Tako bodo predlogi napisani bolj pregledno, in manj bo komunikacijskega šuma. Delavci naj volijo kateri predlogi so uporabni.

 • Podpora uporabnikom: okrepite vaše največje bogastvo

Če hočete unboss-ati podporo zaposlenim morate zaposlenim dati več moči in več pooblastil. Morate zaupati njihovi presoji, če želite da bodo podjetju zavezani. Npr. lastno presoje o posebnih popustih, katere bi ponudili strankam ali popust, ki bi kompenziral napake podjetja.

 • Zaposleni: opustite oddelke

Človeški kapital naj igra osrednjo vlogo v vašem podjetju, še posebej če je bazirano na znanju. Dober tim, ki je delu zavezan, fokusiran in pridno dela, lahko dela čudeže in je glavno gonilo uspešnega podjetja.

 • Upravljanje znanja: povežite ljudi

Konvencionalna podjetja uporabljajo baze podatkov preko intraneta, zaposleni imajo pri tem iskanju omejen dostop. Zakaj ne bi bilo iskanje znanja podobno normalnemu pogovoru, kjer imajo vsi dostop do vsega in niso omejeni na iskanja samo znotraj podjetja. Zakaj ne bi imela podjetja forume. Povežimo ljudi z ljudmi – tudi zunaj podjetja. Pozdravimo obdobje, kjer bomo govorili in odprto izmenjavali ideje.

 • Družbena odgovornost podjetja: več kot samo dobrodelnost

Največ kar lahko podjetje za družbo stori je, da proizvaja in prodaja izdelke in storitve, ki strankam ustvarjajo resnično vrednost, in da to počne karseda trajnostno. Družbena odgovornost naj bo postavljena v samo jedro podjetja. Ravnanje podjetja naj bo posledica treh sver: finančne, okoljevarstvene in socialne.

Vir: Jacob Botter: Unboss