KLOBUK Z NAMENOM

Slovenija in Evropa ponovno prepoznavata pomembnost tekstilne industrijske in rokodelske tradicije ter znanja in veščine tradicionalne in etnografske dediščine vračata v lokalno okolje. V Etri skupnosti, skupnosti socialnih podjetij smo se pod pokroviteljstvom projekta

Akcija Klobuk z namenom je začetek naše poti k krožnemu gospodarstvu

Ponujamo vam moške klobuke in čepice iz Šeširja. Prvo socialno podjetje, Etri – CoF, Co-working Factory, ki ga gradimo v Škofji Loki, bo oživilo slovensko tekstilno znanje ter povezovalo ljudi iz stroke.

Vaš Nakup z namenom bo pomemben gradnik razvoja novih družbenih modelov sodelovanja in poslovanja po celi Sloveniji, vključevanja izključenih v delovno okolje, podpora ustvarjalnosti slovenske tekstilne in modne stroke ter investicija v trajnostni razvoj Slovenije.

KLOBUK Z NAMENOM: POP-UP dogodek in trgovina v Periskopu na Železni cesti 16 v Ljubljani, dne 15. junija 2017 ob 12:00