PODPIS IN PRIDRUŽITEV LISTINI RAZNOLIKOSTI

PODPIS IN PRIDRUŽITEV LISTINI RAZNOLIKOSTI

Ljubljana, 5.12.2018, V podjetju Jazon d.o.o. in v Zavodu Jazon smo se pridružili Listini raznolikosti s podpisoma Lenke Puh, direktorice podjetja Jazon d.o.o., in Marije Lovrenčič, prokuristke Zavoda Jazon, smo k Listini raznolikosti pristopili poleg ostalih 43 podjetij oziroma organizacij, na dogodku slavnostnega podpisovanja z mednarodno okroglo mizo pod častnim pokroviteljstvom mag. Ksenije Klampfer, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bil organiziran v okviru partnerstva I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. Eyuallity.  Averness. Success.

Vse večje zavedanje raznolikosti delovne sile znotraj organizacij, kakor tudi na sploh na trgu delovne sile predstavlja enega od ključnih dejavnikov za nastanek Listine raznolikosti.  Le-ta je bila v Sloveniji prvič predstavljena oziroma vzpostavljena 14. novembra 2017, na slovestnem dogodku pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Pod okriljem Francoske Listine in Evropske platforme sta se v letu 2017 poleg slovenske vzpostavili še Hrvaška in romunska Listina raznolikosti. Sicer pa začetki Listine raznolikosti segajo v leto 2004, ko je v Franciji na pobudo podjetij nastala njena prva različica. Trenutno je k Listini raznolikosti pridruženih 17 evropskih držav. Zzdružujejo podjejta, nevladne organizacije in javne institucije, ki prepoznavajo, sprejemajo, spoštujejo in vključujejo raznolikost  kot potencial, ki predstavlja orodje inovativnosti za trajne rešitve organizacij.

 

Gospa Marija Lovrenčič, podpisnica v imenu Zavoda Jazon

Struktura delovne sile je zelo raznovrstna tudi v pdojetju Jazon d.o.o. in Zavodu Jazon, svoje delo in doprinos pri prepoznavanju, sprejemanju, spoštovanju in vključevanju raznolikosti pa si želimo še dodatno nadgrajevati. Večinski del našega kadra namreč sestavljajo težje zaposljivi ljudje, ki so si v procesu karierne rehailitacije oblikovali zase primerno delovno mesto. Skupina težje zaposljivih ljudi že sama po sebi predstavlja pomemben dejavnik raznolikosti na trgu delovne sile, še dodatno pa se spekter raznolikosti razširi znotraj nje. Tu smo priča posebnostim, omejitvam in tudi prednostim, ki so, nekatere bolj druge manj, prisotne znotraj posamezne podskupine. Priča pa smo tudi individualnim razlikam in posebnostim vsake posameznice oziroma posameznika, ki so v takšnih sredinah še bolj izrazite ter ključne pri oblikovanju ustreznega delovnega mesta za vsakega posebej.

Gospa Lenka Puh, podpisnica v imenu podjetja Jazon d.o.o.

Listi raznolikosti se ponosno pridružujemo, saj raznolikost podpiramo in verjamemo v njene dobre potenciale pri doseganju uspešnih poslovnih rezultatov. Poleg tega pa se ji pdridržujemo tudi zato, ker to že vrsto let tudi dejansko počnemo; zaposlujemo med seboj zelo različne ljudi ter s tem prispevamo k vključujoči družbi z vključujočimi delovnimi mesti.

Opomba: Izražena mnenja in stališča v prispevku ne predstavijajo uradnega stališča Ministrstva za javno upravo, temveč mnenje oziroma staliče avtorja prispevka oziroma konkretne pravne osebe

 

Projekt razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno u pravo.