Projekt Center aktivnosti – Srebrni dvor v Metliki

Projekt Center aktivnosti – Srebrni dvor v Metliki

Podjetje Jazon d.o.o., PE Metlika je projektni partner v projektu Center aktivnosti-Srebrni dvor, katerega nosilec je Dom starejših občanov Metlika, poleg Jazona d.o.o. pa v projektu sodelujeta tudi Fakulteta za zdravstvene vede in Zavod Lintvern so.p.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev delovanja Centra aktivnosti-Srebrni dvor v objektu Komenda s programom, v katerega bodo aktivno vključeni prebivalci črnomaljske, metliške in semiške občine, še posebej izolirani in telesno prizadete osebe; in hkrati oblikuje turistično ponudbo, ki se navezuje na neizkoriščen turistični potencial Komende. To je najstarejša stavba v Metliki, ki je velikega kulturnega pomena, saj se je uporabljala tudi v namene skrbi za onemogle in težko bolne ostarele že od 1764 dalje. Raziskava Starostnik in osamljenost (2013) kaže, da je osamljenost v Beli Krajini zelo pereč problem.

Projekt traja 15 mesecev. V prvi polovici projekta je potekalo opremljanje prostorov ene najstarejših stavb v Metliki (»Križniška Komenda«) in začetek izvajanja vsebinske aktivnosti usmerjene v izdelavo in testiranje dnevnega programa Centra aktivnosti-Srebrni dvor. Od ponedeljka do petka se v dopoldanskih urah odvijajo različne aktivnosti družabništva ter medgeneracijske, ustvarjalne in zdravstvene delavnice. Da bi imeli dostop do dejavnosti Srebrnega dvora tudi slabše mobilni in izolirani starejši občani vključenih občin, je vsak četrtek organiziran brezplačen prevoz, kar izvaja Zavod Lintvern so.p. S to aktivnostjo in vzpostavitvijo posebne telefonske linije se vzpostavlja zametek t.i. pametne vasi. Izvedene so bile zdravstvene delavnice in izdana informacijska zgibanka za lokalno prebivalstvo ter zgibanko v slovenskem in angleškem jeziku za turiste.

V naslednjih mesecih bo izdelan tudi nov turistični program v obliki digitalne in vodene predstavitve z naslovom »Preteklost Komende«, ki vključuje digitalno in vodeno predstavitev in bo v prostore Komende in dejavnosti Srebrnega dvora pritegnil tudi turiste. To aktivnost izvajata podjetje Jazon d.o.o., PE Metlika in DSO Metlika.

Vodeni ogled Križniške Komende

Projekt je sofinanciran v okviru izvajanja Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.