Socialno podjetniška iniciativa 2020

Socialno podjetniška iniciativa 2020

Bilateralna konferenca Socialno podjetniška iniciativa 2020, ki bo na področju socialne ekonomije naredila pomemben korak pri izmenjavi kompetenc med Veliko Britanijo in Slovenijo, bo na začetku marca potekala v prostorih kreativnega centra Poligon, ki je odprl svoja vrata na začetku tega tedna.

Vadbišče za ustvarjalce iz področij kreativnih industrij, socialnega podjetništva in kulture je za to nedvomno pravi prostor, saj predstavlja odprto in vključevalno platformo, ki povezovanje posameznikov postavlja na prvo mesto. Zavzema se za razvijanje odprto kodne kulture, ki se s preteklo ozko in skorajda že tajno podjetniško kulturo izključevanja in tekmovalnosti sploh ne more več primerjati. Prav takšno okolje pa nujno potrebuje socialna ekonomija v Sloveniji, ki se od vseh soustvarjalcev lahko veliko nauči, zlasti kar se tiče izrazite interdisciplinarnosti in aktivne participacije.

Celodnevni dogodek bo 5. marca namenjen povezovanju že in še ne uveljavljenih socialnih podjetij in se osredotočal na tematike, ki so za razvoj socialnega podjetništva bistvene: ustrezno podporno okolje za zagon, razvoj in uspešno sodelovanje ter na pozitivne družbene učinke , ki jih imajo socialna podjetja na lokalni in globalni ravni. Popoldanski del bo še posebej namenjen intenzivnejši izmenjavi mnenj, mreženju in izmenjavi izkušenj med obema državama, zaključil pa se bo z družabnim večerom in ritmi kreativnosti.

Pomemben dokument, na katerem gradi omenjen dogodek, je Socialno podjetniška iniciativa (Social business initiative), v kateri sta Evropska komisija in parlament opredelila ključne ukrepe Evropske unije  in držav članic za učinkovite mehanizme spodbujanja socialne ekonomije. Na podlagi tega lahko nastanejo uspešne nacionalne strategije, ki bodo znale zagotavljati primerno okolje za dolgoročno delovanje socialnih podjetij.

Pri pripravi in izvedbi konference, ki je partnerski projekt Slovenskega foruma socialnega podjetništva, British Councila in britanskega veleposlaništva, sodelujemo tudi mi, in sicer v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Vloga lokalnih skupnosti in regij je namreč pri razvoju socialnega podjetništva ena izmed bistvenih področij, na katerih mora Slovenija začeti igrati na karte povezovanja in odprtosti.

Podrobnejši program najdete tukaj.

Foto: Zavod Viva

Foto: Zavod Viva