Socialno podjetništvo in njegov praznik

Socialno podjetništvo in njegov praznik

Primorski Čepovan je bil zadnji petek v avgustu v znamenju praznika socialnega podjetništva, drugega zapovrstjo. Rdeča nit dopoldneva so bila stanovanjske kooperative, ki jih Slovenija še kako potrebuje – tako na lokalnem kot na državnem nivoju.

sadovnjakPrišli smo do ugotovitve, da je podeželje s številnimi opustelimi hišami primerno okolje za njihovo začetniško fazo, saj poleg pristnejšega stika z naravo omogoča lažji razvoj delovnih mest na področju lokalne samooskrbe. Prav tako pa lahko ponudi priložnost za tesnejši stik z generacijami, med kateremi je v zadnjem času razkorak vse večji. Brez sodelovanja se stvari nikamor ne premaknejo, predvsem pa se lahko veliko o tem naučimo iz preteklosti, le vedeti moramo, kje iskati. Držimo pesti,  da entuziasti medgeneracijske stanovanjske kooperative Hribec čimprej realizirajo svoje načrte.

Prvovrstni pogostitvi lokalne Pravične trgovine je sledila živahna popoldanska razprava o razvoju  socialnih podjetij, ki v svojih povojih potrebujejo izkušenega in predvsem etičnega sogovornika. Le na ta način bo razlogov za praznovanje z vsakim dnem več.