Pomembno sodelovanje Etri skupnosti pri oskrbi z lokalno hrano v javnih zavodih

Strinjamo se z ugotovitvijo ministra mag. Dejana Židana, da smo pri oskrbi javnih zavodov z lokalno slovensko hrano v zadnjih letih naredili napredek s “spremenjeno zakonodajo, izvedenimi izobraževanji in primeri dobre prakse v regijah“. Veliko dela nas še čaka.

Skupaj s predstavniki zbornic, zadrug, regionalnih razvojnih agencij, naročnikov in skupnosti smo ugotovili, da je potrebno proces pospešiti in udejaniti zastavljene cilje in naloge, ki jih bomo preverjali oktobra 2017.

Zakonodaja s področja javnega naročanja je zdaj urejena tako, da omogoča oskrbo javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, manjka pa poslovni model, ki bo omogočal izvajanje v praksi v celotni verigi. Pri pripravi poslovnega modela in nujnih informacijskih rešitev, ki bodo javnim zavodom pomagale pri pripravi javnih naročil, bo Etri skupnost tvorno sodelovala, saj je to naravna pot razvoja in delovanja Etri skupnosti, ki s poslanstvom, delom in znanjem ustvarja Spremembe po meri človeka

 

Ljubljana, 14.7.2017

Vir slike: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano