Pot do socialne franšize Etri

Pot do socialne franšize Etri

Na svetu obstaja veliko uspešnih modelov socialnega podjetništva, vendar le na lokalni ravni. Velikih in poznanih imen skoraj ni. Obstajajo različne razlage, zakaj je tako: na voljo ni primernih virov financiranja, vlada pomanjkanje znanja in veščin podjetnikov in podjetij, tradicionalni modeli rasti enostavno niso primerni za razvoj socialnih poslovnih modelov.

Ko smo testirali uspešnost in trajnost takšnega modela v lokalnem okolju, smo iskali način, kako razširiti našo uspešno prakso. Odločili smo se za franšizing, izhajajoč iz primerov dobrih praks iz tujine. V središče eTRI modela, ki deluje na treh področjih: ekologiji, ergonomiji in etični ekonomiji (od tod tudi ime – eTRI), smo postavili pogoje za partnerstvo in sodelovanje, na čemer gradimo našo nadaljnjo rast in širitev.  Poskušamo biti aktualni in ponujati rešitve ključnih izzivov tako na lokalni kot globalni ravni. Naš model rešuje še eno ozko grlo socialnega podjetništva: socialni učinek ni v nasprotju ali v konfliktu s pomembnostjo organizacijske strukture ali s cilji doseganja prometa.

Green-Economy-Hand-Shake

Od vsega začetka temelji eTRI model na močnem networkingu, zaupanju med interesnimi skupinami, lokalnem trajnostnem razvoju, transparentnosti  in nenehnemu učenju.  Naša pot je bila od začetka težka in včasih neprehodna, ampak vsakič znova smo se uspeli postaviti na noge in ostali zvesti svojim vrednotam.  Prizadevamo si, da naša partnerstva postanejo še bolj trdna in gradimo nove povezave –  tudi z akterji na mednarodni konferenci o integralnem zelenem gospodarstvu: SEKEM, center Naklo ter ostalimi družbeno odgovornimi deležniki: gledališče Ane Monro, Društvo Ekologi brez meja, podjetje Zimic in veliko drugih.  Naš cilj je, da naši prvi franšizojemalci postanejo lokalne skupnosti, zato smo z občino Lenart že začeli resna dela pri postavitvi prve eTRI zajtrkovalnice.

Trenutno lahko zaključimo, da so bili počasni razvoj, vlaganje v razvoj in v ljudi ter usklajevaje procesov in naših vrednot, (ne pa v marketing in fizična sredstva) odlični za eTRI poslovni model. To pomeni,  da smo večino naših napačnih korakov in napak že naredili in lahko dodelan produkt/poslovni model ponudimo tudi ostalim v obliku franšize. Tukaj v tej točki je pomembno izpostaviti , da franšiznina ne bo profit zadruge, ampak se bo vrnila v zadrugo kot razvojni vložek. Franšizojemalec se bo lahko  v celoti posvetil svoji osnovni dejavnosti, saj bo za nadaljnji razvoj poskrbela zadruga.

In kot je razvidno iz našega širokega spektra storitev in velikega števila zaposlenih, nismo organizacija,  ki veliko piše  oz. govori. Smo ekipa, ki se uči iz akcij, in dela. Zato od vas potrebujemo samo delo, za ostalo poskrbimo mi. 

Celoten članek si lahko preberete v decembrski številki revije Popolna pisarna.

Screen Shot 2013-11-28 at 10.06.54