Zakaj družbena odgovornost?

Zakaj družbena odgovornost?

Številna podjetja namenjajo družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju vedno več pozornosti. Velikokrat so tovrstna ravnanja le pot do krepitve blagovne znamke ali izboljšanje prodaje, kar je le prvi korak. Podjetja se namreč zelo rada pohvalijo, da so družbeno odgovorna predvsem na račun številnih sponzorstev in donacij, vendar družbena odgovornost seže veliko dlje od tega.

Pri družbeni odgovornosti podjetij gre za iskanje načinov, kako lahko v povezavi z naravno vpetostjo v okolje postane podjetje še uspešnejše, izboljša kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, hkrati pa zadovoljuje interese lastnikov in različnih deležnikov.

Kaj pravzaprav je družbena odgovornost podjetij?

Podjetja se vse bolj začenjajo zavedati, da je družbena odgovornost mnogo več od dobrodelnosti, je predvsem poštenost brez zlorabe preko meja, ki jih zahteva zakonodaja in ima koristi za vse. Podjetja jo počasi začenjajo vključevati v vsa področja svojega poslovanja, kot tudi v sam sistem strateškega vodenja. Družbeno odgovorna podjetja se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do zaposlenih in drugih deležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti pri razvoju svojih izdelkov in storitev.

Družbena odgovornost pomeni vrednote, ki upoštevajo ekonomsko prakso, da so (upravičeno) nezadovoljni sodelavci, dobavitelji, odjemalci in zlorabljena narava razlogi za mnogo več gospodarskih in družbenih težav in stroškov kot upoštevanje načel družbene odgovornosti.

Načela družbene odgovornosti so odgovornost, preglednost, etičnost, upoštevanje pravnega reda, mednarodnih pravnih določil, deležnikov (ne le delničarjev) in človekovih pravic v skladu s smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO 26000.

Ekološki vidik

Osredotočimo se na okolje. Kakšne koristi imajo lahko organizacije, ki skušajo delovati čim bolj okoljsko odgovorno? Učinkovita raba energetskih virov, preprečevanje onesnaževanja, zmanjševanje količine odpadkov in recikliranje lahko pripeljejo do zmanjšanja stroškov in tako prispevajo k vitalnosti podjetja. Tovrstni ukrepi vplivajo tudi na ugled organizacije in večje zaupanje javnosti, izboljšujejo odnose s skupnostjo, zakonodajalcem in drugimi pristojnimi organi. Poleg tega odpirajo vrata novim poslovnim priložnostim, pri potrošnikih, ki si želijo “zelenih” dobaviteljev.

Glavni namen družbeno odgovornega ravnanja je poleg zasledovanja finančne, poslovne in ekonomske uspešnosti upoštevanje interesov širše družbene skupnosti in okolja ter s tem prispevek podjetja k splošni blaginji. Na ta način pa podjetje posredno povečuje tudi svojo konkurenčnost na trgu.

Avtorica: Lidija Novak, razvojnik v Etri skupnosti

Članek je objavljen v reviji Popolna pisarna, ki jo lahko prelistate tukaj.

CSR