KROŽNE ZGODBE SO SODELOVANJA

 

Krožne zgodbe naslavljajo spremembo v družbi, produkt ali storitev, ki nastane v procesu sodelovanja med različnimi deležniki s skupnim ciljem in usmerjenimi interesi ustvariti spremembe v družbi na različnih trajnostnih področjih. V krožnih zgodbah predlagamo izvedbo rešitve za prepoznan skupnostni oziroma družbeni izziv izziva preko povezovanja, učenja in pilotiranja. Cilj krožnih zgodb je pri povezanih deležnikih in v širši družbi ustvariti merljive družbene učinke in predstaviti smernice in priložnosti za ljudem in okolju prijazne spremembe delovanja. Končni rezultat krožne zgodbe je dosega zastavljenega skupnega cilja oziroma definicija rešitve za zastavljeni izziv.

Vabljeni vsi zainteresirani odločevalci, nevladne organizacije, podjetja in zainteresirani posamezniki, da se aktivirate, investirate ali donirate za trajne spremembe v družbi!  Prelistajte Etri brošuro in preverite priložnosti!

Brošura ETRI skupnost 2019

Objave na blogu

Karierna rehabilitacija je pristop oblikovanja delovnih mest za izključene posameznike iz trga dela, ki so prilagojena posamezniku in ne obratno. Preko karierne rehabilitacije ustvarjamo nove, interdisciplinarne poklice, ki so prilagojeni posamezniku in jim tako omogočajo večjo zaposljivost ter pridobivanje kompetenc, hkrati pa se ustvarjajo trajnostna......

Od 25. do 29. novembra so v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstvo za zunanje zadeve v Ljubljani potekali 10. slovenski razvojni dnevi. Razvojni dnevi so namenjeni predstavitvi in promociji mendarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Letos je bil poudarek na podnebnih spremembah......