EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Približevanje kulturnih vsebin invalidom sedaj omogoča Evropska kartica ugodnosti za invalide.

 

Evropska kartica ugodnosti za invalide je na voljo od julija 2017. Invalidi, ki jo želijo lahko zanjo zaprosijo v eni od 58-ih upravnih enot po Sloveniji. Z invalidsko kartico lahko  invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države. Zaenkrat je njena uporaba mogoča v Sloveniji, na Cipru, Finskem, v Belgiji, Italiji, Romuniji, Estoniji in Malti, vendar pa je namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije.

Kartica ugodnosti je namenjena predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Omenjena kartica bo doprinesla k večjemu vključevanju invalidov v družbo in večjo dostopnost kulturnih institucij, katerih naloga je, da se usmerijo v prilagoditve kulturnih vsebin osebam z različnimi omejitvami. Sama kartica je namreč le prvi korak k približevanju kulturnih vsebin in kulturne dediščine ciljni skupini, enako pomembno, če ne celo bolj, je prilagajanje samih vsebin v kulturnih institucijah, da bodo le te razumljive osebam z različnimi omejitvami, s čimer bo njihovo kulturno izkustvo bogatejše in dovolj doživeto.

Aktualne ugodnosti lahko upravičenci spremljajo na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer so objavljeni ponudniki in baza ugodnosti, in na mobilni aplikaciji, ki si jo uporabniki lahko naložijo na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play. V njej je med drugim mogoče najti podatke glede na vrsto ugodnosti in kraj.