1agra19

1agra19

Prostor Etri skupnosti – Povezovalnica na Lisičji

poti pod senčniki (ali dežniki) trajnostnih

ciljev OZN in v duhu povezovalnih krožnih zgodb.