POVEZOVANJE V PARTNERSTVA ZA VKLJUČUJOČO DRUŽBO NA SEJMU NARAVA-ZDRAVJE

POVEZOVANJE V PARTNERSTVA ZA VKLJUČUJOČO DRUŽBO NA SEJMU NARAVA-ZDRAVJE

Na Gospodarskem razstavišču je med 23. in 26. oktobrom 2019 pod sloganom »Uživaj zdravo!« potekal sejem NARAVA – ZDRAVJE. Tudi letos so se na sejemskem prizorišču predstavili številni razstavljavci, predstavniki Etri skupnosti so v Povezovalnici izvajali promocijske aktivnosti, iskali priložnosti za oblikovanje Partnerstva za vključujočo družbo v katerem omogočamo trajne možnosti za razvoj potencialov slehernega posameznika v naši družbi, tudi tistih najranljivejših in tkali Mrežo NVO za krožno gospodarstvo.

PARTNERSTVO ZA VKLJUČUJOČO DRUŽBO

Partnerstvo za vključujočo družbo je rezultat projekta Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj in naslavlja družbeno potrebo po gradnji vključujoče družbe za socialno izključene skupine v lokalnih skupnostih, z ustvarjanjem delovnih mest za vse. To rešuje preko pristopa medsektorskega povezovanja in razvoja skupnostih storitev. V Partnerstvo za vključujočo se kadarkoli lahko priključijo novi zainteresirani deležniki širše družbe (podjetja, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, javni sektor (vlada, ministrstva, občine, javno šolstvo in zdravstvo) in posamezniki. Partnerstvo predstavlja inovativen in interdisciplinaren pristop pri iskanju novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj in vključujočo družbo.

Cilji, ki jih želimo doseči v Partnerstvu za vključujočo družbo so:

  • zmanjševati predsodke in stereotipno razmišljanje
  • graditi vključujočo družbo za socialno izključene skupine v lokalnih skupnostih, z ustvarjanjem priložnosti za vse
  • oblikovati smernice, modele in razvijati procese dela za ranljive skupine
  • krepiti medsektorsko povezovanje in razvoj skupnostnih storitev
  • inovativno in interdisciplinarno pristopati k iskanju novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj in vključujočo družb
  • osvajati ključna strokovna znanja na področju vključevanja ranljivih skupin.

POVEZOVALNICO JE OBISKALA MINISTRICA ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO

Sejma se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je posebej izpostavila pomen mladih na podeželju in jih pozvala k soustvarjanju politik. Med obiskom sejma si je vzela čas in se nam pridružila na stojnici, kjer smo jo povabili v Partnerstvo za vključujočo družbo in ji predstavili kako pomembno je, da tudi na področju njenega ne pozabimo na najranljivejše skupine, ki še posebej na podeželju ostajajo prepogosto neslišane in ji predstavili naš model vključevanja.

Povabilo ministrici dr. Pivec v Partnerstvo za vključujočo družbo

POVEZOVALNO

V Povezovalnici so se nam pridružili tudi predstavniki in izvajalci dveh projektov: Inovativni model socialne aktivacije 2SoKrog in INNOVARGO.

Cilj projekta 2SoKroG je z inovativnim modelom socialne aktivacije zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezno usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine uspešneje približevale trgu dela, postale bolj motivirane za življenjske spremembe in posledično izboljšale psihosocialno zdravje.

Glavni cilj projekta “INNOVAGRO” je razvoj medregionalnega sistema za krepitev interakcije med raziskovalnimi centri in univerzami, podjetji v agroživilskem sektorju ter drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s spodbujanjem odprtosti in podjetništva v sodelujočih državah, kot tudi, da se malim in srednje velikim podjetjem zagotovijo inovativne storitve trženja in upravljanja, da bi povečali njihovo odprtost in internalizacijo.

POSEBNA ZAHVALA GOSPODARSKEMU RAZSTAVIŠČU D.O.O.

Gospodarsko razstavišče d.o.o. je podprlo izvajanje poslanstva Etri skupnosti in v sodelovanju z Zavodom Jazon, ki zaposluje osebe iz ranljivih skupin pri komuniciranju svojih družbeno odgovornih aktivnosti, omogočilo promoviranje vključujoče družbe in krožnega gospodarstva med obiskovalci in razstavljavci. Gospodarsko razstavišče d.o.o. aktivno pristopa v grajenje Partnerstva za vključujočo družbo kot partner, ki omogoča osveščanje in promocijo zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin in krožnega gospodarstva.

Etrijevski utrinki iz sejma NARAVA-ZDRAVJE

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na dva projekta, ki jih izvajajo partnerji v Etri skupnosti:

  • Skupaj smo močnejši: Sodelovanje kmetij in socialnih zavodov – Dobro z dobrim, ki ga financira EKSRP in
  • Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo.