UTRIP RAZNOLIKOSTI: Prednosti in pasti tržnega komuniciranja

UTRIP RAZNOLIKOSTI: Prednosti in pasti tržnega komuniciranja

6. novembra 2019 smo se udeležili dogodka Utrip raznolikosti. Zavod Jazon in Jazon d.o.o., podpornika Etri skupnosti, sta pred slabim letom podpisala Listino raznolikosti in se pridružila številnim organizacijam, ki prepoznavajo, sprejemajo, spoštujejo in vključujejo raznolikost  kot potencial, ki predstavlja orodje inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Dogodek je bil eden v vrsti namenjen podpisnikom listine.

Poslušali smo zanimiv prispevek dr. Neže Kogovšek Šalamon, ki deluje pri Zagovorniku načela enakosti RS. Z zanimivimi primeri je osvetlila kaj pomeni diskriminacija v oglaševanju. Ob tem je potrebno upoštevati, da ni vsaka krivica diskriminacija, a hkrati osebne okoliščine ne smejo biti razlog za neenako obravnavo. Osebne okoliščine so: spol, rasa, narodnost, etično poreklo, jezik, vera in prepričanje, starost, invalidnost, spolna umerjenost, spolna identiteta, spolni izraz, izobrazba, premoženjsko stanje, družbeni položaj ali katerakoli druga osebna okoliščina (npr. starševstvo, nosečnost, kraj bivanja, državljanstvo). Zagovornik načela enakosti največ pritožb dobi zaradi diskriminacije invalidnosti. Kot je poudarila govornica oglaševanje nikoli ni nevtralno, saj vedno nekoga nagovarja, a vendar ne sme biti izključevalno.

  Kaj je pomembno vedeti o varstvu pred diskriminacijo?
  1. Velja tako v zasebnem kot javnem sektorju.
  2. Velja na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb.
  3. Prepovedana so tako aktivna dejanja kot tudi opustitve.
  4. Za obstoj diskriminacije ni relevantno, ali je imel kršitelj pri izvajanju ravnanja diskriminatorni namen. Četudi je kršitelj ravnal dobronamerno, lahko diskriminatorne posledice kljub temu nastanejo.
  5. Diskriminatorna pravila in prakse so prepovedane v vseh primerih: ko bi šele lahko imele diskriminatorne učinke (npr. že sporno navodilo) oziroma kadar jih že imajo (ko imamo pred sabo že konkretno žrtev diskriminatorne prakse) in tudi, ko še ni neposredno prizadetega (neposredne žrtve ni mogoče identificirati).

Gabriella Wiiala, poslovna direktorica nagrajene globalne agencije Spoon ter predsednica švedske Listine raznolikosti je poudarila, da morajo tudi oglaševalske agencije sprejeti svojo vlogo in odgovornost na področju raznolikosti. Potreben je pogum in vztrajnost, ki na koncu prinese konkretne rezultate podjetjem in trajne rešitve za vse.

Od leve proti desni: Mojca Briščik, izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice, Dr. Neža Kogovšek Šalamon, vodja oddelka za ugotavljanje diskriminacije in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti RS, Gabriella Wiiala, poslovna direktorica nagrajene globalne agencije Spoon ter predsednica švedske Listine raznolikosti, Barbara Zupančič, vodja Listine raznolikosti Slovenija Foto: Listina raznolikosti Slovenija
Utrip raznolikosti Foto: Listina raznolikosti Slovenija

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na projekt Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo.