Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

Zavod Pipa, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin, so.p.
Podlog v Savinjski dolini 56
3311 Šempeter v Savinjski dolini Lenart
ŠTEVILKA: 2018/03-001

DATUM: 21. 3. 2018

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za svetovanje pri izdelavi prodajnega modela, tržne in prodajne strategije za slovenska podjetja, ki so usmerjena v izvoz in za naročnike iz tujine.

K oddaji ponudbe vabimo pravne osebe z izkušnjami:

– z  izdelavo prodajnih modelov, tržnih in prodajnih strategij za podjetja, usmerjena v izvoz in za naročnike iz tujine.

Strokovno svetovanje v višini 135ur naj zajema:
–  analiza podjetja, konkurence in trga
– analiza in ocena prodajne ekipe
– analiza prodajnega modela in orodij
– analiza rezultatov in kazalnikov uspešnosti
– ocena prodajnega potenciala in produktov
– pregled poslovnih procesov in procesov dela v prodaji
– pravilna segmentacija in targetiranje kupcev ter obvladovanje CRM sistema
– priprava optimalnih produktov in prodajnih paketov
– svetovanje glede kadrovskih optimumov
– optimizacija prodajnih aktivnosti ter prodajnega tima
– prvine prodajnega razgovora ter prodajna komunikacija širše
– scenariji sestankov in reševanje ugovorov ter iskanje pravih prodajnih pristopov
– vloge prodajnega vodje ter ostalih zaposlenih v prodajnem oddelku
– poudarek na praktičnih primerih in podajanju konkretnih zaključkov

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU:

  1. ŠTEVILKA NAROČILA: 2018/03-001
  2. PREDMET NAROČILA: svetovanje pri izdelavi prodajnega modela, tržne in prodajne strategije za slovenska podjetja, ki so usmerjena v izvoz in za naročnike iz tujine
  3. NAROČNIK:

Zavod Pipa, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin, so.p., Podlog v Savinjski dolini 56, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Matična številka: 7106548000
Davčna številka:   23329912
Številka TRR: SI56 1910 0001 1356 717

  1. ROK ZA ODDAJO PONUDBE: 4.4. 2018, do 16.00 ure, na naslov naročnika
  2. ROK ZA OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: 3 dni od poteka roka za oddajo ponudb
  3. ROK ZA SKLENITEV POGODBE: 7 dni od obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika

POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE

  1. Za pravilno se šteje ponudba, ki predloži predračun glede na predvidene ure svetovanja. Plačilo se izvede po izvedenem svetovanju in uradnem prejemu pravilno izstavljenega pisnega računa.
  2. Ponudnik naj predloži reference o izkušnjah na področju povpraševanja.

SESTAVA PONUDBE:

Jezik ponudbe: slovenski jezik
Rok veljavnosti ponudbe: najmanj 30 dni
Dokazila o referencah

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bomo upoštevali najnižjo ceno in priložene reference.
Za dodatne informacije pišite na lenka.puh@etri.si.

ODGOVORNA OSEBA ZA SPREJEMANJE PONUDB
Lenka Puh