Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj

Naziv projekta: Etri Skupnost za inovativen pristop k oblikovanju vključujoče družbe kot podlage za trajnostni razvoj

Spremembe po meri človeka je slogan, ki ga Etri Skupnost gradi že vse od ustanovitve Zavoda Jazon. Takrat se je aktivno vključila v iskanje novega poslovnega modela, ki bi ekonomijo in lokalno skupnost pripeljal nazaj v čase, ko se je za vsakega člana družbe našlo delo. Tako že leta oblikujejo in nadgrajujejo inovativen pristop medsektorskega sodelovanja, s katerim ustvarjajo vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse. S svojim pristopom k razvoju zelenih izdelkov, storitev in rešitev za trajnostni razvoj obenem oblikujejo močno orodje za dviganje zavedanja in družbene odgovornosti podjetij, javnih inštitucij in potrošnikov. Prav s spremembami navad teh skupin se ustvarjajo prve priložnosti za boljše, vključujoče življenje vseh, predvsem pa ranljivih skupin.

Projekt Etri Skupnost za inovativen pristop k oblikovanju vključujoče družbe kot podlage za trajnostni razvoj naslavlja notranji izziv Etri Skupnosti na področjih kadrovske podhranjenosti ter gospodarjenja z znanjem, osnovnimi sredstvi in kapitalom, ki v Etri Skupnost pridejo ali tam nastanejo ter so namenjeni vlaganju v nadaljnji razvoj organizacij, ki poosebljajo Etri načela® kot močno sredstvo za njihovo družbeno odgovorno in trajnostno delovanje na področju ekologije, ergonomije in etične ekonomije ter vključujoče družbe.

Višina subvencije: 120.000,00 EUR.

Obdobje trajanja projekta

15 mesecev – 1.10.2018-31.12.2019

Cilji projekta:

Projekt načrtuje poleg koordinacijskih in izobraževalnih aktivnosti za okrepitev in profesionalizacijo povezovanja, ki bodo potekale znotraj Etri Skupnosti, tudi raziskovalno delo na področjih ekologije in merjenja družbenih učinkov ter razvojno delo za oblikovanje novih zelenih izdelkov iz obnovljivih naravnih materialov in novih storitev in rešitev za trajnostni pristop k družbenim izzivom. Le-ti bodo obenem partnerjem omogočili odprtje več novih zelenih delovnih mest, tudi za ranljive skupine. Hkrati bodo razviti izdelki, storitve in rešitve, skupaj s profesionalizacijo drugih strokovnih delovnih mest omogočili nadaljnje delovanje in rast posamezne organizacije vključene v projektno partnerstvo ter partnerstva in Etri Skupnosti kot celote.

Med večjimi rezultati projekta bo razvita metodologija merjenja družbenih učinkov, ki izvira iz potrebe po merjenju rezultatov neprofitnih organizacij, ki niso finančne narave. Obenem pa bo metodologija orodje za osveščanje javnosti, državnih inštitucij in podjetij o strošku, ki ga predstavlja vsaka izključenost in netrajnostno ravnanje za državo, kateri obenem prinašata občutno zmanjšanje kakovosti življenja posameznikov, njihov družin in družbe kot celote.

Projektni partnerji

  • Zavod Jazon – prijavitelj
  • Zavod Zelena praksa so.p.
  • Zavod Trust so.p.
  • Zavod Vinetum so.p.
  • Zavod FloraViva so.p.
  • Svojo strokovno podporo jim nudijo tudi njihovi partnerji Kmetijski inštitut Slovenije, zavod Šentprima in Jazon d.o.o.

»Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva«