Fižolčkova pot

Pomurski sejem je moral letos zaradi epidemije novega korona virusa odpovedati oz. prestaviti 58. Mednarodni kmetijsko – živilski sejem AGRA. Kljub temu je bil ob upoštevanju aktualnih predpisov in priporočil NIJZ na pomurskem sejmišču od 25. – 27.9. 2020 organiziran Festival dogodivščin in Dnevi sejemskih vrtov.

V okviru Festivala je Slovenska semenarska hiša AMARANT, ki že več let skrbi za permakulturni – biodinamični vrt na Pomurskem sejmu prikazala nove združbe in sorte vrtnin.

G. Fanči Perdin, ustanoviteljica semenarske hiše Amarant je v treh dneh Festivala svetovala o izzivih na vrtu. Skozi delavnico je predstavila različne vidike predelave semena ter vključevanje ranljivih skupin v sam delovni proces.

V okviru projektne aktivnosti posredovanja znanja kot morebitno dodatno dopolnilno dejavnost na kmetiji, projekta Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini – Fižolčkova pot, smo se v okviru dvodnevnega dogajanja na prizorišču sejma udeležili, pod vodstvom semenarske hiše Amarant, praktičnega usposabljanja čiščenja pridelanega ekološkega semena solate in fižola za nadaljnjo semensko prodajo. Hkrati smo izvedli tudi Povezovalnico; povezovanja socialnih podjetij in kmetij v pridelavi hrane.

Delavnica: Praktični prikaz čiščenja semena solate in fižola

V okviru usposabljanja smo se naučili, da seme ne prenese samo svojega genskega materiala iz ene generacije na drugo, temveč prenese tudi svoj spomin na prejšnjo generacijo (rastne razmere). V okviru semen smo spoznali klasične sorte, hibridne ter po novem ohranjevalne sorte (nacionalne sorte).

Čiščenje semena solate poteka predvsem ročno na kmetijah. Prva faza vsebuje grobo čiščenje, kjer ročno odstranimo večje kose posušenih rastlin – stebla (slika 1). Sledi ročno izluščevanje semen skozi sito (slika 1), čiščenje semen skozi sito (slika 2, 3 in 4) ter ročno razpihavanje s pomočjo vetra, kjer veter odpihne smeti, semena padajo v posodo (slika 5).

Na ta način dosežemo 90% čistost. Večje količine tako očiščenega semena v nadaljnjem postopku čistimo s pomočjo fena, kjer odpihamo še preostale smeti. Na tak način nato dosežemo 98% čistost semena, katera je primerna za prodajo. Po čiščenju semena je potrebna analiza s strani Kmetijskega inštituta ali semenarske hiše, ki za vsako sorto zahteva določen procent kaljivosti in čistosti.

Čiščenje, sortiranje semen fižola

Pri sortiranju/čiščenju semen fižola za semensko pridelavo in sortiranje za končnega uporabnika je pomembno, da fižol oz. stroke najprej preberemo oz. sortiramo.

Izločimo bolne – pikaste, plesnive stroke. Glivična bolezen se prenaša s semenom (slika 10).

V praksi lahko že predhodno odberemo rastline, ki so primerne za nadaljnjo semensko pridelavo, tako imenovano elito (slika 6), kjer so semena enakomerno porazdeljena (slika 7).

Elitna semena lahko shranimo do 7 let oz. odvisno od pravilne hrambe semen.

Gluhi stroki so namenjeni končnemu uporabniku (slika 8 in 9) in niso primerni za semensko pridelavo, kajti v sebi nosijo spomin in rastlina naslednje leto razvije podobne gluhe stroke.

Z aktivnim vključevanjem smo se skozi izvedene aktivnosti približali izpolnitvi zastavljenim projektnim ciljem:

  • preučiti in preizkusiti nove možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s socialnimi podjetji,
  • izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne aktivnosti za izvajanje dopolnilne dejavnosti,
  • izobraževanje na področju ekološkega kmetovanja,
  • pomen in možnost prenosa rezultatov in novih znanj v prakso,
  • pomen zdrave prehrane in ekološke pridelave,
  • povezovanje med različnimi akterji,
  • konkretni in v praksi uporabni rezultati.

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na projekt: Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini – Fižolčkova pot, financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)