Zavod Jazon

Točka 1

Imena članov upravljanja

Poslovodni organ:  direktorica Marija Lovrenčič

Svet zavoda izvoljen za leto 2021

Predstavniki ustanoviteljev: Lenka Puh, Anita Pene, Milan Puh

Predstavnik delavcev: Milan Puh

Predstavnik zunanje zainteresirane javnosti: Janez Javoršek

Točka 2

Poslovna poročila

Leto 2018 (klik)

Leto 2019 (klik)

Leto 2020 (klik)

Točka 3

Finančna poročila

Bilanca stanja 2018 (klik)

Izkaz poslovnega izida 2018 (klik)

Bilanca stanja 2019 (klik)

Izkaz poslovnega izida 2019 (klik)

Bilanca stanja 2020 (klik)

Izkaz poslovnega izida 2020 (klik)

Točka 4

Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v zavedu Jazon za 2020 je 1 : 2,43

Točka 5

Akt o ustanovitvi 9. 5. 2018 (klik)

Glavna dejavnost zavoda Jazon je Q88.109 Drugo socialno varnost brez nastanitve za starejše in invalidne osebe. Prilagamo tudi akt vseh dejavnosti zavoda Jazon.

Točka 6

Največji dosežki zavoda Jazon je graditev modela Partnerstvo za vključujočo družbo, ki neposredno prispeva pri razvoju delovnih  mest. Zavodu Jazon redno zaposluje 11 oseb, širše pa preko 120 zaposlenih iz ranljivih skupin ter širi Etri načela preko rešitev, storitev in produktov, ki jih izvaja zavod Jazon.  Več na strani www.dobrozdobrim.si  in www.jazon.si