Protekcija slovenskih domorodnih vrst

Včasih pozabimo, da so ekosistemi občutljivi in velikokrat se zgodi, da lahko okrasne rastline, ki jih imamo na naših vrtovih, iz teh vrtov tudi pobegnejo. Postanejo, tako imenovane, invazivne rastline, ki jih začnemo videvati povsod – v jarkih, bregovih rek, njivah, gozdovih. Tovrstne rastline pridejo na naša območja večinoma preko nakupov tujerodnih vrst in nimajo lokalnih škodljivcev. Širjenje teh rastlin pa pomeni manj prostora za domorodne vrste in zmanjšanje biodiverzitete na teh območjih. Zmanjšanje biodiverzitete pa pomeni opustošenje zemlje in povečanje nehabitatnih ozemelj. Gre za spreminjanje celotnih ekosistemov.
Zavod Symbiosis v sodelovanju z Zavodom Jazon organizirajo aktivnosti za odstranjevanje tujerodnih vrst. Vključujejo se tudi v področja priprave zakonodaje. Odstranjevanje določenih vrst predpisuje tudi evropska direktiva, na katere so še bolj pozorni. Ker ne morejo vseh vrst odstranjevati ob istem času ali na njih uporabljati enakih metod odstranjevanja, morajo pred odstranjevanjem najprej oceniti za katero vrsto gre, kako je razširjena na tem področju, kakšna je podlaga, kakšen je dostop in na podlagi tega ocenijo stroške. Gre za nekajletni proces, saj v prsti velikokrat ostanejo korenine in semena. Se zgodi, da proces traja tudi do 20 let.
Pri Zavodu Symbiosis je zelo pomembna socialna vključenost. Iz tega razloga zaposlujejo delavce, ki imajo določene delovne omejitve. Delo je sicer fizično naporno, a je delo v naravi in ob rekah za našo ekipo tudi terapevtsko. Tu in tam v ekipo sprejmejo kakšnega prostovoljca, ki si želi pridobiti nova znanja. Kar se pa tiče pridobivanja znanja ni potrebe, da se pridružite kot prostovoljec ali se pri njih zaposliti. Zavod Symbiosis je, v namene delitve znanja, vzpostavil namreč platformo Tujerodni vedež, kjer zbirajo vse metode odstranjevanja invazivk.

Ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov se navezujejo na projekt: VIPava, eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).