Trust

ZA UVAJANJE TRAJNOSTI SLEDLJIVOSTI IN PREGLEDNOSTI

Zavod Trust so.p. je usmerjen v razvoj izdelkov in storitev na področju krožnega gospodarstva, ki omogočajo zaposlovanje ranljivih skupin, ob enem pa spodbuja spreminjanje potrošniških navad v smeri odgovornega nakupovanja.

NAŠE POSLANSTVO

Zavod Trust so.p. je promotor ohranjanja tradicionalnih industrij usmerjen v razvoj izdelkov in storitev na področju krožnega gospodarstva, ki omogočajo zaposlovanje ranljivih skupin, ob enem pa spodbuja spreminjanje potrošniških navad v smeri odgovornega nakupovanja.

Cilj Zavoda Trust je, da podpre oblikovanje in proizvodnjo kakovostno oblikovanih izdelkov v tradicionalnih industrijah, ki se bodo ponujali brez embalaže, v vračljivi embalaži ali v embalaži brez uporabe plastike in s tem razvoj trajnih delovnih mest, ki bodo prispevala k večji družbeni blaginji. 

Kontakt

Petra Grmek Green, direktor

info@zavod-trust.org

Spletna povezava MAKE IN SLOVENIA