krožno gospodarstvo Tag

Krožno gospodarstvo vključuje vse vrste materialnih tokov z različnimi potmi uporabe. Vključuje organsko recikliranje (= biorazgradnja) in celo zajem in uporabo CO2 iz industrijskih procesov ali iz ozračja. Na vrhu vseh vrst surovin, ki vstopajo v cikel so fosilni viri (surova nafta, zemeljski plin, premog), minerali, kovine, biomasa iz kmetijstva,...

Na Gospodarskem razstavišču je med 23. in 26. oktobrom 2019 pod sloganom »Uživaj zdravo!« potekal sejem NARAVA – ZDRAVJE. Tudi letos so se na sejemskem prizorišču predstavili številni razstavljavci, predstavniki Etri skupnosti so v Povezovalnici izvajali promocijske aktivnosti, iskali priložnosti za oblikovanje Partnerstva za vključujočo...

Koncept krožnega gospodarstva pomeni, da poskušamo gospodarjenje urediti tako, da se tako naravni kot umetni viri čim dlje zadržijo v procesu proizvodnje in uporabe (Kapitanovič, 2016). Krožno gospodarstvo ponuja priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj (Vlada RS, 2017). Krožno gospodarstvo je nov model...

16.oktober je svetovni dan hrane določen z namenom, da bi potrošnike ozavestili o pomenu prehranske varnosti za vse prebivalce. Pravica do hrane je osnovna človekova pravica, ki zadovoljuje osnovne človekove potrebe in omogoča zdravo, kakovostno in srečno življenje. Leta 2015 je bila sprejeta Agenda 2030...

16. in 17. september 2019 je zaznamovalo sodelovanje naših predstavnikov iz Zavoda Jazon, Alliuma so.p. in Zavoda FloraViva so.p. na dvodnevnem dogodku mednarodnega projekta TRUE* - Trajnost oskrbovalnih verig stročnicami. Na dogodek smo bili povabljeni kot gostje s strani projektnega partnerja Inštitut Jožef Štefan. Predstavili...