medsektorsko sodelovanje Tag

Deležniki imajo torej različne interese, razlikujemo pa med tistimi, na katera dejanja podjetja vplivajo in tiste, ki želijo vplivati na delovanje podjetij (imajo določene interese). Menedžerji so tako pogosto pred težko nalogo odločanja o tem, kateremu od deležnikov dati prednost. Pristop t.i. medsektorskega povezovanja je ena od možnosti doseganja skupnega cilja,...