merjenje družbenih učinkov Tag

Podjetja prepoznavajo družbeno odgovorno ravnanje kot konkurenčno prednost, merjenje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo s svojim delovanjem pa je vedno aktualnejše področje in tema številnih razprav, raziskav in razvoja. Podjetja bodo delovala družbeno odgovorno in trajnostno na tistih področjih, katere lahko ovrednotijo. Merjenje družbenih učinkov oziroma t. i. nefinančno poročanje ni nov pojav,...