osebna asistenca Tag

S 1. januarjem 2019 se je začel uporabljati Zakon o osebni asistenci, ki je uveljavil dve pravici, in sicer pravico do osebne asistence ter komunikacijski dodatek. Uzakonjena pravica pomeni, da se mora izvajati, če jo upravičenec potrebuje. Namen zakona je omogočiti invalidom, da živijo...