Zavod Zelena praksa Tag

Podjetja prepoznavajo družbeno odgovorno ravnanje kot konkurenčno prednost, merjenje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo s svojim delovanjem pa je vedno aktualnejše področje in tema številnih razprav, raziskav in razvoja. Podjetja bodo delovala družbeno odgovorno in trajnostno na tistih področjih, katere lahko ovrednotijo. Merjenje družbenih učinkov oziroma t. i. nefinančno poročanje ni nov pojav,...

Deležniki imajo torej različne interese, razlikujemo pa med tistimi, na katera dejanja podjetja vplivajo in tiste, ki želijo vplivati na delovanje podjetij (imajo določene interese). Menedžerji so tako pogosto pred težko nalogo odločanja o tem, kateremu od deležnikov dati prednost. Pristop t.i. medsektorskega povezovanja je ena od možnosti doseganja skupnega cilja,...