FIŽOLČKOVA POT – ČIČERIKIN SLADOLED – CHIKA

FIŽOLČKOVA POT – ČIČERIKIN SLADOLED – CHIKA

Bolj tradicionalne stročnice, ki jih dobro poznamo, so fižol, grah, stročji fižol in leča, v zadnjih letih pa postaja vse bolj priljubljena tudi čičerika. 

Stročnice so bogat vir visoko kakovostnih beljakovin z esencialnimi aminokislinami, zato ni presenetljivo, da služijo kot nadomestek za meso. 

Vsebujejo veliko vitaminov, predvsem tistih s skupine vitaminov B – največ folne kisline – ki je koristna za nosečnice. Bogate pa so tudi z minerali, kot so kalcij, magnezij, železo, cink, selen in vsebujejo pa tudi veliko topnih in netopnih vlaknin. Po kratkem opisu je jasno, da jih je priporočljivo vključevati v svoj vsak dan. 

S prehodom v trajnostne vrednostne verige stročnic v Evropi (kot rezultatom projekta TRUE https://www.gzs.si/Portals/220/Vsebine/SRIP%20HRANA/Marko%20Debeljak.pdf), 

želimo našim projektnim partnerjem in ostalim zainteresiranim v sodelovanju z IJS, preko naših novih inovativnih prehranskih produktov, predstaviti aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev:  

  • spodbujanje sposobnosti za inovacije v procesu proizvodnje in plasiranju hrane na trg 
  • razviti inovativne izdelke iz stročnic ter nove pridelovalne in proizvodnje prakse   
  • razvoj in boljša gospodarnost kmetij, s prepoznavo smiselnosti za prihodnost njihove soudeležbe v projektu ter za povečano samooskrbo z lokalno pridelano hrano. 

V želji po sodelovanju in povezovanju socialnih podjetij s kmetijami in drugimi akterji, katerega bi podprli s konkretnimi inovativnimi prehranskimi produkti, je bila naša aktivnost v spomladanskih mesecih usmerjena v razvoj in produkcijo novega inovativnega prehranskega produkta. 

Z našimi aktivnostmi kot so povezovanje, sodelovanje želimo opozarjati na pomembno prehransko in podnebno vlogo stročnic ter jim odpreti pot v sladice. Želimo kakovostno prehranjevanje z manjšim vplivom na podnebje. Smo podporno okolje inovativnim idejam. Tako je nastala CHIKA – rastlinski sladoled iz čičerike. Izdelek s katerim si prizadevamo dvigniti delež stročnic v vsakodnevni prehrani. 

Pri proizvodnji sladoleda smo iz ostanka oz. stranskega produkta, v duhu kampanije Hrane ne mečemo stran, razvili ocvrte čičerikine kroglice, “falafel”, katere lahko postrežemo kot dodatek ali samostojno jed. 

Kot vemo, priprava hrane iz stročnic zahteva veliko časa, za to jo velikokrat ne uvrstimo na jedilnik. Želimo vzpostaviti sodelovalni model med predelovalci hrane ter ponudniki le te, v obliki pred pripravljenih oz. pol izdelkih. 

Image
Image
https://www.dobrozdobrim.si/dobr-blog/rastlinski-sladoled-chika-trajnostna-cicerika-dobro-z-dobrim-taj-clar
https://www.youtube.com/results?search_query=dobro+z+dobrim+lenka+puh+in+taj+clar
https://program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/Logotipi_paketi/PRP-EU-SLO-barvni.jpg

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na projekt: Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini – Fižolčkova pot, financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)