Hitra pasterizacija sokov – Delavnica

Hitra pasterizacija sokov – Delavnica

Dne 7.10.2020 smo se v okviru projektnih aktivnosti udeležili delavnice oz predstavitve Delavnice, ki je vključena v pilotni projekt ‘Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb’ (EKOMALE), kjer je Kmetija Turšič eden od partnerjev.

Pasterizator je doma izdelana naprava v samogradnji v kotlu za žganjekuho. Kapaciteta pasterizacije je 2 steklenici/minuto. Cela tehnologija in instalacije so izdelane tako, da lahko ena oseba sama pasterizira do 70l soka v eni uri. Za večje količine potrebujemo pomočnika, ki odnaša steklenice iz hladilnika. Polnjenje steklenice traja med 20 in 30 sekundami pri 80 ⁰C. Po pasterizaciji steklenice postavimo v mrzlo vodo.

Sok pasteriziran na takšen način ohrani vse okuse in energije, kot ga ima sveže stisnjen.

Aktivnost so potekale v okviru organiziranja, priprave in izvedbe izobraževanja za zaposlene v socialnem podjetju na temo dopolnilnih dejavnosti. Namen izobraževanja je bil prepoznati priložnost za dopolnilno dejavnost na kmetiji na način ponudbe izdelka ali same storitve pasterizacije ob vključevanju ranljivih skupin v delovne procese. S tem stremimo k izpolnitvi zastavljenim ciljem;

  • preučiti in preizkusiti nove možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s socialnimi podjetji,
  • izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne aktivnosti za izvajanje dopolnilne dejavnosti.

Pridobljeno znanje bomo poskušali uporabiti, nadgraditi skupno s projektnimi partnerji v 2. letu izvajanja projekta v smislu zmanjševana viškov sadja v sklopu dopolnilne dejavnosti ki vse pogosteje ostaja nepobrano.

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na projekt: Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini – Fižolčkova pot, financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)