Povabilo k oddaji ponudb za svetovanje pri pripravi smernic za izdelavo avdio vodiča za slepe po kulturnih ustanovah

Povabilo k oddaji ponudb za svetovanje pri pripravi smernic za izdelavo avdio vodiča za slepe po kulturnih ustanovah

Zavod Vinetum Slovenske gorice, zavod za razvoj trajnostnega turizma, Lenart so.p.
Nikova ulica 9
2230 Lenart v Slov. goricah

ŠTEVILKA: 2018/03-001
DATUM: 1. 3. 2018

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za strokovno svetovanje pri izdelavi smernic avdio vodiča za slepe po kulturnih ustanovah.

K oddaji ponudbe vabimo pravne osebe z izkušnjami:

– na področju vključevanja in/ali zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin s poudarkom na slepih in slabovidnih osebah
– na področju sodelovanja pri pripravi ali izdelave avdio ali video vodiča

Strokovno svetovanje v višini 84ur naj zajema:

  • pomoč in nadzor pri zasnovi slušnega medija za dostopnost informacij
  • pomoč pri pripravi verbalnih opisov in zvočnih informacij
  • pomoč in nadzor pri pripravi zvočnih posnetkov
  • svetovanje pri prilagajanju pisnih materialov
  • svetovanje pri vzpostavljanju ustrezne akustike prostora
  • pomoč pri izdelavi informacijskega gradiva za avdio vodiča za slepe

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU:
1. ŠTEVILKA NAROČILA: 2018/03-001
2. PREDMET NAROČILA: Svetovanje pri izdelavi smernic avdio vodiča za slepe po kulturnih ustanovah
3. NAROČNIK: Zavod Vinetum Slovenske gorice, zavod za razvoj trajnostnega turizma, Lenart so.p. Nikova ulica 9, 2230 Lenart v Slov. goricah

Matična številka: 7106564000
Davčna številka: 35693550
Številka TRR: SI56 1910 0001 1357 202

4. ROK ZA ODDAJO PONUDBE: 14. 3. 2018, do 16.00 ure, na naslov naročnika
5. ROK ZA OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: 3 dni od poteka roka za oddajo ponudb
6. ROK ZA SKLENITEV POGODBE: 5 dni od obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika

 

POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE
1. Za pravilno se šteje ponudba, ki predloži predračun glede na predvidene ure svetovanja. Plačilo se izvede po izvedenem svetovanju in uradnem prejemu pravilno izstavljenega pisnega računa. Posebna priloga ni zahtevana – ponudnik s podpisom in žigom na ponudbi izkaže soglasje k plačilnemu roku.
2. Ponudnik naj predloži reference o izkušnjah na področju povpraševanja.

SESTAVA PONUDBE:
Jezik ponudbe: slovenski jezik
Rok veljavnosti ponudbe: najmanj 30 dni
Dokazila o referencah

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE:
Kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bomo upoštevali najnižjo ceno in priložene reference.
Za dodatne informacije pišite na dolejsi.natasa@siol.net.

ODGOVORNA OSEBA ZA SPREJEMNJE PONUDB:
Mag. Nataša Dolejši