Prekarno delo – povezovanje v zadrugo je rešitev za kreativne ustvarjalce

Prekarno delo – povezovanje v zadrugo je rešitev za kreativne ustvarjalce

Predstavnica Etri skupnosti Lenka Puh, ki je članica projektne ekipe Zavoda Vinetum, ki deluje na področju približevanja kulturnih vsebin osebam iz ranljivih skupin, je sodelovala na dogodku Gibanja za dostojno delo in socialno družbo pri ustanavljanju prve zadruge kreativnih poklicev, ki bo združevala kulturne delavce in kreativno industrijo. Kot poznavalka zadružništva je prepričana, da se lahko s povezovanjem in sodelovanjem ljudi, ki ne nastopajo le kot potrošniki, krepi solidarnost znotraj vzporednih produkcijskih sistemov in ustvarja dostojna delovna mesta, ki zagotavljajo tudi družbeno vključenost vseh ljudi.

Z zadružništvom proti prekarnosti. Foto: Večer

Na dogodku so sodelovali tudi Tej Gonza iz Inštituta za ekonomsko demokracijo, Petra Krapež iz zadruge Soglasnik, Marko Funkl iz Sindikata Prekarcev ter Tjaša Kosar, ki je predstavila načrt ustanovitve zadruge kreativnih poklicev. Prekarnost, tako Funkl:« ko gre za delavke in delavce, ki nimajo izbire, in so zato prisiljeni v podcenjeno delo, ali pa delajo v prikritem delovnem razmerju, se namreč na vseh področjih krepi«. Za odpravo prekarnosti je potrebna tudi angažiranost vladne strani. Funkl je opozoril na predvolilne obljube političnih strank, ko so prav vse » z izjemo Liste Marjana Šarca, so obljubile, da bodo uredile bolniška nadomestila za prekarne delavce že v letošnjem letu. Prav vse vladne stranke pa so tudi podprle predlog, da se do konca leta zaposli vsaj 40 novih delovnih inšpektorjev«. Oblikovanje novih vladnih delovnih skupin udeleženci smatrajo le za način kupovanja časa in izogibanja konkretnim ukrepom. Prekarnost z izvajanjem javnih naročil še vedno spodbujajo tudi državni organi.