Obisk Slovenskega etnografskega muzeja

Obisk Slovenskega etnografskega muzeja

25.9.2018 smo se v okviru dolgega programa Socialne aktivacije s skupino udeležencev odpravili v Slovenski etnografski muzej. Slovenski etnografski muzej je muzej “o ljudeh, za ljudi”, muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in drugimi kulturami, med naravo in civilizacijo. Kot osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture skrbi za njihovo ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje.

V muzeju nas je toplo sprejela njihova zaposlena in nam na splošno povedala nekaj o samem muzeju, njihovih zbirkah in razstavah, ki jih gostijo, nato smo si prosto ogledali vse kar muzej ponuja.

Fotografija je last Slovenskega etnografskega muzeja

Slovenski etnografski muzej kot osrednji etnološki muzej hrani preko 50.000 muzejskih predmetov.     Ogledali smo si stalno razstavo med naravo in kulturo. Tukaj so bili zbrani razni predmeti iz področja nabiralništva, lova in ribolova, razni predmeti za poljedelstvo in rejo živali. V sklopu obrti smo lahko videli različne izdelke iz področja lončarstva, pečarstva, kovaštva, suhorobarstva, pletarstva, urarstva, čevljarstva, slikarstva in pleskarstva. Videli smo razstavo oblačil, nakita, prtov in prtičkov. Razstavljeni so bili tudi razni pripomočki iz kuhinje, razno pohištvo, svetila,  pripomočki za čiščenje in vzdrževanje doma, pustne maske in šege, številna ljudska glasbila in glasbila in še bi lahko naštevala.

Ogledali smo si tudi razstavo Podobe mojega sveta, kjer je bilo zaslediti razne  vaške grbe, zbirke avtomobilskih modelov, žepne ure, turistične spominke, pisalni stroj, otroške knjige, kamni in fosilni ostanki,…

Udeležencem je v spominu najbolj ostala lectarska razstava in razstava čebel. Razstava čebel predstavlja nekdanje in današnje čebelnjake ter pester izbor čebeljih panjev. Posebno mesto je na razstavi posvečeno poslikanim panjskim končnicam. Namen razstave je prebuditi zavedanje o pomenu čebel za obstoj človeštva in narave.

Fotografija je last Slovenskega etnografskega muzeja

V Slovenskem etnografskem muzeju organizirajo tudi delavnice za otroke in odrasle z najrazličnejših področij, ki jih muzej pokriva. V njihovih ateljejih se tako lahko naučite osnovnih tehnik tkanja in lončarstva, pripravljajo pa tudi veliko drugih, tematsko zelo različnih delavnic.

Obisk muzeja je zanimiv za vse generacije in vsak posameznik bo zagotovo našel nekaj zase. Gre za spoznavanje lastne in drugih kultur in neko splošno izobrazbo posameznika, ki je za današnjo družbo zelo bistvenega pomena. Zagotovo se še kdaj vrnemo.

 

Udeleženka programa Socialne aktivacije v okviru Zavoda Jazon