PROJEKT SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

PROJEKT SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Naziv projekta: SKUPAJ SMO MOČNEJŠI – SODELOVANJE KMETIJ IN      SOCIALNIH    ZAVODOV – DOBRO Z DOBRIM

Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.

Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah tudi na dejavnosti v zvezi  s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati  te aktivnosti. V okviru projekta bodo kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.

Projekt financira:

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
 • Proračun Republike Slovenije  – 20%

Obdobje trajanja projekta:

 • 24 mesecev: julij 2018-julij 2020

Vrednost projekta: 43.000€

Cilji projekta:

 • preučiti  in preizkusiti nove  možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s socialnimi podjetji,
 • izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne dejavnosti za dopolnilno dejavnost,
 • ustvariti vsaj eno delovno mesto na kmetiji,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • ustvariti produkt, ki bo doprinesel k izboljšanju finančnega položaja na kmetiji,
 • seznaniti druge kmetije in socialna podjetja o rezultatih projekta,
 • ugotoviti potrebne spremembe na področju zakonodaje, ki bi  omogočile oz. olajšale razvoj novih oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • zaradi potrditve našega dela bomo opravili zunanjo evalvacijo.

Partnerji projekta:

 • Zavod Jazon
 • Zavod Zelena praksa
 • Allium z.o.o., so.p.- kmetija
 • Kmetija Kršinar Marjan


Povezave: