OBISK SREBRNEGA DVORA V METLIKI

OBISK SREBRNEGA DVORA V METLIKI

V prostorih Komende, ki je ena najstarejših zgradb v Metliki, poteka projekt Center aktivnosti – Srebrni dvor, ki želi z družabnimi aktivnostmi za starejše ljudi, le-tem omogočiti kakovostnejše preživljanje prostega časa in večjo vključenost v socialno okolje. Še posebej se lotevajo osamljenih in izoliranih ljudi iz vseh treh belokranjskih občin.

Udeleženci programa Socialna aktivacija smo se 7.5.2019 imeli priložnost udeležiti vodenega ogleda metliške Križniške komende. Stavba je velikega kulturnega pomena, saj se je v preteklosti, že od leta 1974 dalje, uporabljala v namene skrbi za onemogle in težko bolne in je svojo vlogo ohranila vse do današnjega dne. Skozi vodeni ogled smo spoznali vse o njeni zgodovini in o dogajanju v njej danes.

V velikem požaru leta 1705 je prejšnja komenda pogorela, nato pa je bilo poslopje leta 1726 pozidano in leta 1776 prenovljeno, o čemer priča napisana plošča nad vhodnimi vrati. Komenda je bila vključena v sklop utrdbenih zgradb in je s svojim okroglim stolpom, v katerem so v pritličju še ohranjene strelne line iz 16. stoletja, varovala južni del mesta. Dvonadstropna stavba Komende, ki je na zahodni strani poživljena z zaprtimi arkadnimi hodniki, je v pritličju še ohranila okenske odprtine s kamnitimi okviri, medtem ko so bila okna v obeh nadstropjih kasneje predelana. V njej je bila tudi rezidenca nemškega viteškega reda. Danes pa je v njem del Doma starejših občanov Metlika.

Danes se v Komendi odvija program, ki je del projekta Center aktivnosti-Srebrni dvor. V zgradbi se odvijajo različne aktivnosti kot so medgeneracijske učne delavnice, različne ustvarjalne delavnice, predavanja in izobraževanja (enemu takih smo bili priča tudi sami), program družabništva, individualni in skupinski pogovori, rekreacija, druženje s prostovoljci, itd.

Vsi sodelujoči v projektu Srebrni dvor si prizadevajo, da razvijajo nove vsebine in oblike dela z ljudmi. Izhajajo iz njihovih potreb, želja in zmožnosti. Zavedajo se, da smo si ljudje različni glede pričakovanj, navad in značajskih lastnosti. Glavni cilj projekta je aktivna vključenost prebivalcev metliške, semiške in črnomaljske občine in hkrati tudi oblikovanje turistične ponudbe ter tako kvalitetno uporabiti neizkoriščen turistični potencial Komende.

 

Udeleženka programa Socialne aktivacije v okviru Zavoda Jazon