Razstava in predavanje o tujerodnih vrstah

Razstava in predavanje o tujerodnih vrstah

V Centru aktivnosti – Srebrni dvor v Metliki je 7.5.2019 potekalo predavanje na temo invazivk. Udeleženci programa Socialne aktivacije smo se imeli priložnost udeležiti tega strokovnega predavanja. Na isti lokaciji je bila postavljena tudi razstava o tujerodnih vrstah v gozdovih, ki je bila na ogled od 7. do 28. maja 2019. Predavanje in razstava z naslovom »Invazivke na poti« sta predstavila tujerodne rastline, živali in glive, ki ogrožajo slovenske gozdove oziroma negativno vplivajo na gospodarstvo ali zdravje ljudi.

Udeleženci smo na razstavi in predavanju spoznali invazivne tujerodne vrste, njihove poti vnosa oz. širjenja ter načine, kako lahko vsak posameznik prispeva k preprečevanju škode, ki jo invazivne tujerodne vrste povzročajo. Predavala je dr. Andreja Kavčič iz Gozdarskega inštituta Slovenije, udeleženci dogodka pa smo si ogledali tudi kratek film o tujerodnih vrstah pri nas.

Tujerodne vrste so tiste rastline, živali, glive oz. mikroorganizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel na območje zunaj svoje naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste lahko povzročajo okoljsko ali gospodarsko škodo oz. negativno vplivajo na zdravje ljudi, zato jim pravimo invazivne tujerodne vrste. Ko se invazivne tujerodne vrste razširijo, jih iz okolja pogosto ni več mogoče odstraniti. Zato je najpomembneje, da preprečimo njihov vnos oz. da jih odkrijemo v zgodnjih fazah širjenja.

Pri zgodnjem zaznavanju invazivnih tujerodnih vrst in preprečevanju njihovih negativnih vplivov lahko sodeluje prav vsak. V ta namen so oblikovali sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdovih, katerega ključno orodje je spletna in mobilna aplikacija Invazivke, preko katere lahko vsak registriran uporabnik sporoča podatke o opaženih tujerodnih vrstah. Najdete jo na spletni strani https://www.invazivke.si/, ali na Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.gozdis.invazivke2. Podatke o najdbi, s priloženo fotografijo vrste invazivke, pregledajo izvedenci, na podlagi zbranih podatkov pa se potem pripravijo ukrepi za preprečitev širjenja tujerodnih vrst v gozdovih. Napotke za prepoznavanje številnih potencialno invazivnih tujerodnih vrst najdete na spletni strani www.tujerodne-vrste.info.

Ozaveščati javnost o problematiki invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih je zelo pomembno. Korak k celoviti rešitvi je, da se vsak posameznik nauči prepoznavati tujerodne vrste in postane pozoren na njihov pojav. Pomagajmo varovati naše okolje!

 

Udeleženka programa Socialne aktivacije v okviru Zavoda Jazon