MENTORIRANJE ZA MEDSEKTORSKA SODELOVANJA

Naziv projekta:

MENTORSTVO ZA UREDITEV STANDARDA PRI POSLOVNIH PROCESIH IN MENTORIRANJE ZA MEDSEKTORSKA SODELOVANJA – SESTAVLJANJE IN POVEZOVANJE DELEŽNIKOV USMERJENIH V SKUPNI CILJ

Izvajalec: Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete FloraViva so.p.

Višina sofinanciranja: 25.000,00€

Trajanje projekta: November 2018 – Oktober 2019

Opis projekta:

Z izvajanjem projekta na področju mentorskih shem za socialna podjetja želimo doseči dvig ravni znanja in ostalih kompetenc v socialnem podjetju in razvoj dejavnosti v smeri trajnostnega delovanja s ciljem, da se delovanje zavoda profesionalizira v smeri svojega primarnega poslanstva. Zavod Floraviva so.p. deluje na področju omejevanja razširjanja invazivnih vrst in zaraščanja habitatnih rastlin. Delovanje je usmerjeno v pretvorbo odpadne biomase invazivk in zavržne biomase v sekundarno surovino, ki se jo lahko učinkovito uporabi in s tem koristi naravni potencial, osnovne gradnike, kot npr. celulozna vlaknina, sladkorji in proteini, pa se vrača v krožno gospodarstvo. Cilj je, da se vzpostavi trajnosten in stroškovno učinkovit model upravljanja z območji, ki jih ogroža zaraščanje in širjenje tujerodnih invazivnih rastlin in v celoten proces vključuje ranljive skupine. Zavoda FloraViva so.p. je v fazi pridobivanja statusa zaposlitvenega centra, ki bo nudil delo osebam na zaščitenih delovnih mestih.

Glavni cilji projekta:

– ustvariti mrežo ozr. platformo za reševanje celovitega problema na področju odstranjevanja invazivnih rastlin in ustvarjati pogoje biogospodarstva v obstoječih tradicionalnih industrijah, s končnim ciljem priti do inovativnega, trajnega izdelka iz surovin – vlaknin, ki so naravi škodljiva;

– Pridobivanje dodatnih sredstev za trajnostni razvoj;

– Dvig znanja in kompetenc zaposlenih s ciljem obvladovanja celotne nabavne in proizvodne verige in skladiščnega procesa.

Pričakovani rezultati

– Standardizacija poslovnih procesov in njihovo planiranje;

– Pridobitev dodatnih virov financiranja v obliki nepovratnih in povratnih sredstev ter prijava na LIFE program;

– Skupna mreža oz. platforma z organizirani različnimi deležniki za celovito reševanje problema na področju odstranjevanja invazivnih rastlin trajnostno sanacijo degradiranih površin; z ustvarjenimi pogoji biogospodarstva v obstoječih tradicionalnih industrijah, s končnim ciljem, pridi do inovativnega, trajnega izdelka iz surovin, vlaknin, ki so naravi škodljiva

Financiranje operacije: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

https://www.eu-skladi.si/