PREHOD NA TRG DELA, PO MERI ČLOVEKA

Razvijamo nova delovna mesta na področju storitve in proizvodnje, ki omogočajo karierni razvoj ranljivih skupin s pomočjo Etri karierne rehabilitacije. Ta nam omogoča, da invalide na zaščitenih delovnih mestih vključujemo na trg dela in v družbo.

Razvoj inovativnih delovnih mest je mogoč v sodelovanju s podjetjem Jazon d.o.o.. Zagotavlja nam utečene dejavnosti, na podlagi katerih Zavod Jazon organizira in vodi delo, prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznikov, ki potrebujejo zaščitno zaposlitev.

Spodbujamo inovativnost, kreativnost, prevzemanje odgovornosti, sodelovanje, samoiniciativnost, strpnost in skrb za sočloveka.

Izvajanje storitev v Zavodu Jazon je rezultat strokovne in tehnološke podpore, sistema mentorstva ter zrelosti poslovnih partnerjev in naročnikov. To pripomore k zagotavljanju zdravega delovnega okolja, v katerem je dobro počutje neločljiv del vsakdanjika.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naziv projekta: Prehod na trg dela, po meri človeka

Kraj izvajanja projekta: Ljubljana

Oblika programa socialne aktivacije: Dolgi programi socialne aktivacije

Obdobje trajanja projekta: 1.7.2017-30.6.2019

Projektni partner: Allium, zaposlitveni center, z.o.o., so.p.

Vrednost projekta: 189.928,00 €

Namen projekta je razvoj in izvedba dveh dolgih programov socialne aktivacije, ki bosta s svojim celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost 40 dolgotrajno brezposelnih oseb.

Cilji programa so predvsem pridobitev  kompetenc, ki bodo udeležencem pomagale pri vstopu na trg dela, spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Udeležencem bomo z različnimi aktivnostmi zagotavljali socialne in delovne spretnosti, znanja, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopa na trg dela.

Več na www.eu-skladi.si

OBJAVE NA BLOGU

V okviru programa Socialne aktivacije smo v prvih tednih spoznavali različna delovna mesta, z namenom, da bi vsak našel nekaj zase, kar bi ga veselilo delati v življenju in si v tej smeri pridobiti tudi ustrezne kompetence za približanje trgu dela. Eno takih je bilo......

Človek veliko časa preživi obkrožen z ljudmi, s katerimi ustvarja raznolike odnose. Kakovost le-teh pa vpliva na nas in naše razpoloženje. Komunikacija je zapleten proces, brez katerega človeška družba ne bi obstajala in obratno. Zelo pomembna je v podjetju, kjer je temeljno orodje uspešnosti podjetja.......

Odpadki obstajajo, odkar obstaja človek in ti v razvitem svetu postajajo čedalje večji problem. Ker vsak posameznik lahko s pravilnim ločevanjem odpadkov in z odgovornejšim ravnanjem veliko prispeva k čistejšemu okolju, smo se tudi z udeleženci v okviru programa Socialne aktivacije odpravili na obisk Centra......

25.9.2018 smo se v okviru dolgega programa Socialne aktivacije s skupino udeležencev odpravili v Slovenski etnografski muzej. Slovenski etnografski muzej je muzej “o ljudeh, za ljudi”, muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in drugimi kulturami, med naravo in civilizacijo. Kot......

V prostorih Komende, ki je ena najstarejših zgradb v Metliki, poteka projekt Center aktivnosti – Srebrni dvor, ki želi z družabnimi aktivnostmi za starejše ljudi, le-tem omogočiti kakovostnejše preživljanje prostega časa in večjo vključenost v socialno okolje. Še posebej se lotevajo osamljenih in izoliranih ljudi......

V Centru aktivnosti – Srebrni dvor v Metliki je 7.5.2019 potekalo predavanje na temo invazivk. Udeleženci programa Socialne aktivacije smo se imeli priložnost udeležiti tega strokovnega predavanja. Na isti lokaciji je bila postavljena tudi razstava o tujerodnih vrstah v gozdovih, ki je bila na ogled......

V sredo 20.03.2019 smo se z nekaj udeleženci programa Socialne aktivacije odpravili vMetliko, kjer smo imeli priložnost biti del snemalne ekipe, ki je v okviru projekta Center aktivnosti – Srebrni dvor, snemala predstavitveni video Metlike z bližnjo okolico.       V zgodnjih jutranjih urah......

Udeleženci Socialne aktivacije želimo svoj čas v programu maksimalno izkoristiti in utrditi svoje znanje  na različnih področjih, ki bi nas približala trgu dela. Tako smo se v sklopu programa, v marcu 2019, vključili tudi v programe, ki jih izvaja Javni Zavod Cene Štupar. Posamezniki smo......