GROSIST ZA MUZEJE

GROSIST ZA MUZEJE

Zavod Vinteum so.p., od leta 2016 deluje na področju ustvarjanja vključujoče družbe in sprememb po meri človeka na področju kulture in kulturne dediščine. V tem duhu razvija inovativne produkte, ki povezujejo turizem, kulturno dediščino in krožno gospodarstvo. Izdelujejo turistične spominke, ki temeljijo na proizvodnji gumbov, tekstila in lesa in postaja Grosist za muzeje.

Tržna raziskava nekaterih slovenskih muzejev (Muzej Metlika, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Kovaški muzej Kropa, Čebelarski muzej Radovljica, Muzejska trgovina v Mestnem muzeju LJ, Muzej Gline v Radovljici v nastajanju: Magušarjeva hiša) je pokazala, da je vzpostavitev grosista za turistične spominke nujna. Model Grosista za muzeje smo na sejmu Agra 2018 predstavili tudi državni sekretarki na ministrstvu za kulturo Damjani Pečnik.

Grosist za muzeje predstavlja neko logistiko, povezovanje, sodelovanje in trajnost, hkrati pa prodajo, urejenost prodajnega mesta in kako lahko usposobimo ranljive skupine za delo v trgovinah v sklopu muzejev. Trgovski del je pri grosistu nujen, ter s tem povezano reševanje izzivov komisij, finančne odvisnosti, potrebnega kapitala za kvalitetne produkte, ki bodo podprli razvoj kreativni sektor, s tem pa se bo lahko širila ponudba in delovna mesta za ranljive skupine ter gradila vključujoča družba.

V sklopu grosista za muzeje bodo postali muzeji nosilci nekih kvalitetnih trgovinic, programov, ki bodo podpirali medsektorsko sodelovanje in vključujočo družbo. Grosist za muzeje ima pri tem vlogo prenosa znanja in podpore, hkrati pa tudi nadaljevanja končanih projektov, torej ohranjanje in vzpodbujanje rezultatov, nastalih v teh projektih, ki mnogokrat, po končanih projektih, ostajajo pozabljeni.

Naš korak v tej smeri je trgovina Slovenika, ki združuje male slovenske ustvarjalce in njihove unikatne, uporabne izdelke. Tako so dobili kreativci, ki oblikujejo svoje produkte svojo kvalitetno trgovino: https://www.slovenika.eu/

Svoje delo nadaljujemo s povezovanjem s turističnimi ponudniki, agencijami z namenom impact turizma – turizma z učinkom, z namenom ponuditi turistom in domačim obiskovalcem informacije, kje lahko v Ljubljani s svojimi aktivnostmi podprejo grajenje vključujoče družbe, delovna mesta za ranljive.

Vse dobre zgodbe lokalno vzpodbujamo in jim z neko prepoznavnostjo dajemo veljavo in priznanja.