INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI – ZA OSEBE IZ RANLJIVIH SKUPIN

INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI – ZA OSEBE IZ RANLJIVIH SKUPIN

Integralni turistični produkt je, v nasprotju s parcialnim turističnim produktom, ki je proizvod enega samega proizvajalca, sestavljen iz večjega števila omenjenih delnih turističnih proizvodov. To je proizvod kot ga vidi potrošnik, torej z njegovega stališča je to celota številnih in različnih storitev ali dobrin, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije in ki jih uporabljajo v času od zapustitve stalnega bivališča do povratka vanj.

S povezovanjem večjega števila delnih turističnih proizvodov lahko oblikujemo inovativne integralne turistične produkte, ki bo zadovoljevali potrebe tudi turistom iz ranljivih skupin.

Primer omenjenega je projekt Center aktivnosti-Srebrni dvor v objektu Komenda s programom, v katerega bodo aktivno vključeni prebivalci črnomaljske, metliške in semiške občine, še posebej izolirani in telesno prizadete osebe; in hkrati oblikuje turistično ponudbo, ki se navezuje na neizkoriščen turistični potencial Komende. To je najstarejša stavba v Metliki, ki je velikega kulturnega pomena, saj se je uporabljala tudi v namene skrbi za onemogle in težko bolne ostarele že od 1764 dalje.

Celovitost omenjenega turističnega produkta se kaže v povezovanju različnih aktivnosti in storitev v obliki kratkih izobraževalnih in s športom oblikovanih počitnic, ki so primerne tudi za fizično manj sposobne osebe.  Aktivnosti potekajo v naravi ali notranjih prostorih, v sodelovanju z lokalnim muzejem in drugimi deležniki, ki lahko omogočajo vsebine, ki so prilagojene različnim sposobnostim, interesom ter različnim ranljivim skupinam.

Od ponedeljka do petka se v dopoldanskih urah odvijajo različne aktivnosti družabništva ter medgeneracijske, ustvarjalne in zdravstvene delavnice. Da bi imeli dostop do dejavnosti Srebrnega dvora tudi slabše mobilni in izolirani starejši občani vključenih občin, je tedensko organiziran tudi brezplačen prevoz, kar še povečuje vključenost ranljivih skupin k udeležbi v tem produktu.

Omenjen produkt tako rešuje tudi težavo družin, ki načrtujejo počitnice, vendar ne vedo kje bi v tem času za nekaj noči, pustili svojca, ki potrebuje primerno nego ter kje in kako najti primerno nastanitev in nekaj urno varstvo, če bi želeli več dnevni izlet. Pogosto so bili izraženi jasni interesi, da je potrebna motivacija, da se družina sploh odpravi na izlet in kratke počitnice.

Razvoj novih turističnih produktov je pomemben, saj prispeva k razvoju novih storitev, novih delovnih mest za lokalno prebivalstvo ter konec koncev tudi vključenosti ranljivih skupin, če je le turistični produkt oblikovan po njihovih potrebah.

Za razvoj prave turistične ponudbe, pa potrebno pravo partnerstvo, fokus in veliko interesa na strani turističnih ponudnikov in cele skupnosti.