KROŽNE ZGODBE

KROŽNE ZGODBE

Krožne zgodbe so sodelovanja za trajnostno prihodnost.

V krožnih zgodbah zainteresirani deležniki (odločevalci, nevladne organizacije, podjetja, raziskovalne institucije) naslavljajo spremembo v družbi, produkt ali storitev, ki nastane v procesu sodelovanja med različnimi deležniki s skupnim ciljem in usmerjenimi interesi ustvariti spremembe v družbi na različnih trajnostnih področjih. V krožnih zgodbah predlagamo izvedbo rešitve za prepoznan skupnostni oziroma družbeni izziv izziva preko povezovanja, učenja in pilotiranja. Cilj krožnih zgodb je pri povezanih deležnikih in v širši družbi ustvariti merljive družbene učinke in predstaviti smernice in priložnosti za ljudem in okolju prijazne spremembe delovanja. Končni rezultat krožne zgodbe je dosega zastavljenega skupnega cilja oziroma definicija rešitve za zastavljeni izziv.

Etri načela so temelj za nadaljevanja procesa povezovanja in krožnih zgodb. Tekom projekta smo ugotovili, da so Etri načela tista, ki katerikoli organizaciji, ki jih je pripravljena v določenem delu vključiti v svoj vrednotni sistem zato, da v svojih okvirih prispevajo v razvoj vključujoče družbe – pa naj bo to v obliki projektnega dela ali prilagojenih delovnih mest. V zadnjem letu se je na podlagi različnih sodelovanj (IJS, KI idr.) ponovno dokazalo, da brez vključujoče družbe ni krožnega gospodarstva. Prava oblika nadaljnjega delovanja je zato ne v obliki Etri skupnosti, temveč v Povezovalnici, kjer se s prepletom različnih sektorjev, branž, znanja, razvoja in inovacij usmerjeno deluje v iskanje načinov za doseganje skupnih ciljev, ki morajo biti trajnostni. Člen, ki povezuje različne sfere zato, da se v družbi, gospodarstvu in okolju ustvarijo konkretni učinki, tudi v obliki delovnih mest za osebe iz ranljivih skupin. Ključno je osveščanje in izobraževanje, ki ga taka Povezovalnica vnaša v skupnost, podjetja in državo.

Tako so naše povezovalne aktivnosti zadnjih dveh let v smeri Partnerstva za vključujočo družbo in iskanja novih poslovnih priložnosti za izvajanje družbene odgovornosti, povezovanja in sodelovanja za trajnostni razvoj dobile svoj stalen prostor v Povezovalnici na Rodici, katerim bomo odprli vrata v začetku leta 2020.

Nadaljevali bomo z oblikovanjem in nadgrajevanjem inovativnega pristopa medsektorskega sodelovanja za ustvarjanje vključujoče družbe z ustvarjanjem priložnosti in delovnih mest za vse, predvsem za ranljive skupine.

Cilj tega povezovalnega pristopa ni več ustvarjanje skupnosti kot skupka organizacij, posameznikov itd. temveč iskanje povezave med različnimi »skupnostmi« zato, da »pišemo« prevajalnik, da se bi med seboj bolje razumeli. Pri vsem tem je pomemben skupni cilj, ki deležnike iz različnih področij povezuje kot vmesni člen in skrbi, da se cilj krožnih zgodb ne izgubi.

Prelistajte brošuro krožnih zgodb, ki jih načrtujemo pisati v Etri skupnosti in se nam pridružite!