POZIV K IZBOLJŠAVI SISTEMSKE PODPORE VSEBINSKIH MREŽ NVO – VKLJUČITEV PODROČJA NARAVE

POZIV K IZBOLJŠAVI SISTEMSKE PODPORE VSEBINSKIH MREŽ NVO – VKLJUČITEV PODROČJA NARAVE

29.11.2019 smo na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili poziv k ponovnem premisleku o načinu sistemske podpore mrežam NVO.

V razpisu NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora opozarjamo na pomanjkljivost, da se predvideva sistemska podpora zgolj dvema vsebinskima mrežama na področju okolja in prostora za obdobje 4 let, narava pa bo izvzeta iz sistemske podpore. Zaskrbljujoča je trenutna praksa in izkušnje, da se narava podreja okolju in prostoru, kar smatramo za veliko težavo pri soočanju z reševanjem podnebnih sprememb. Ob tem opozarjamo, da Zakon o varstvu okolja v 3.členu določa, da je “Okolje tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.” Torej je okolje del narave in ne narava del okolja. Za celovito reševanje podnebne problematike je zato nujna sistemska podpora tudi področju narave, zato pozivamo, da se razpis prilagodi tako, da se bo podprlo 3 mreže.