PROBLEMATIKA SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA

PROBLEMATIKA SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA

Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz umetnih virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja.

Posledice so žarenje nočnega neba nad mesti, bleščanje, vsiljena svetloba, zmanjšana nočna vidljivost in nepotrebno trošenje energije. Končna posledica je vedno bolj osvetljeno nočno nebo, posledično izginjanje zvezd in izginjanje noči kot naravne danosti. Svetlobno onesnaževanje negativno vpliva na biosfero, moti selitve ptic, ogroža kolonije netopirjev, moti gnezdenje želv ter ogroža številne vrste žuželk, od katerih spada mnogo vrst k pomembnim opraševalcem. Ogroža tudi zdravje ljudi, predvsem tvorjenje melatonina v nočnem času. Posledice so nespečnost, debelost, rak dojk in prostate.

Gre za civilizacijski problem z zelo močnim neposrednim okoljskim odtisom ter močnimi posrednimi vplivi zaradi porabe energije. Samo deloma gre za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter splošno zagotavljanje varnosti na naseljenih območjih in izpostavljenih lokacijah. V vedno večjem obsegu gre za sistematično osvetljevanje vseh cest in poti v naseljih ter celo povezav med njimi, tudi tam kjer varnostnih potreb ni, doprinos k udobju pa je minimalen ali celo negativen. Naravna temna noč v naseljih vseh tipov je postala nenormalno in nedopustno stanje. S temi trendi se nadaljuje kljub dejstvu, da bodo kumulativni učinki popolnoma preobrazili naše okolje.