TRUSTTAG, ETRIKETA

TRUSTTAG, ETRIKETA

Zavod Trust deluje po merilih socialnega podjetništva, kot neprofitna, socialno usmerjena organizacija krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi, rešuje socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme, zagotavlja ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu spreminjanja v smeri krožnega gospoda, razvija nove možnosti zaposlovanja in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. V sklopu tega:

 – razvija enostavne izdelke iz naravnih, obnovljivih, trajnostnih materialov, ki običajno niso v prvem planu za uporabo (reciklirani materiali, tekstil, invazivne rastline ipd.) in storitve za pridobivanje teh materialov (kar je obenem rešitev za odstranjevanje predvsem nezaželenih materialov iz okolja);

– ustvarja delovne pogoje za učna podjetja v proizvodnji majhnih lesenih in tekstilnih izdelkih;

– išče potencialne oblikovalce kakovostnih izdelkov in njihovo usposabljanje za sodelovanje pri razvoju novih trajnih delovnih mest za osebe iz ranljivih skupin po pristopu Etri karierne rehabilitacije;

– uvaja nove pristope  prodaje preko pop-up trgovin in fizičnih trgovin za izdelke, ki bodo nastajali v coworking pristopu na področju tekstila, lesne proizvodnje in naravne kozmetike.

Njegovo poslanstvo je promocija ohranjanja tradicionalnih industrij, usmerjene v razvoj izdelkov in storitev na področju krožnega gospodarstva, ki omogočajo zaposlovanje ranljivih skupin, ob enem pa spodbuja spreminjanje potrošniških navad in Nakupovanja z namenom. Tako je dolgoročna vizija zavoda je preoblikovanje potrošniških navad s spremembami po meri človeka, za prehod v odgovorno potrošnjo, ki upošteva družbena in okoljska vprašanja, družbeno odgovornost podjetij, vprašanja razvoja in pravične trgovine, varstva živali, pravičnega plačila za opravljeno delo, degradacijo tal, STO, globalizacijo idr.

V okviru svojega poslanstva Zavod Trust vzpostavlja Trusttag

Tracetag je oznaka sledenja, oznaka evropskega modnega potrošniškega standarda, ki omogoča uporabniku enostavno sledenje poteku izvedbe procesa nastanka nekega proizvoda. Je orodje za blagovne znamke, zasnovano z vidika potrošnikov. Je torej vizualni sprožilec za vključitev potrošnika na mestu nakupa, ki podaja, na
prvi pogled, v preprostem  in razumljivem jeziku osnovne informacije o izdelku in blagovni znamki, kot analogna vhodna točka za nadaljnje spletno raziskovanje.

Trace Tag je v svojem pristopu usmerjen k potrošnikom. To ni tehnični standard, temveč način kako organizirati in predstaviti informacije o blagovnih znamkah, materialih in trajnostnih praksah ter napredek v industriji, na jasen in pregleden način. Ustvarjanje „sledi“ informacij, ki potrošniku omogoča s pridobiti boljše razumevanje izzivov v industriji in lastne vloge pri doseganju resničnih trajnih sprememb.

Zavod Trust uporablja oznake sledenja – Trusttag kot simbol verodostojnosti, etičnosti, upoštevanja etri načel s strani proizvajalcev izdelkov, transparentnosti v poslovni odnosih ter za označevanje izdelkov, ki označuje potrošnikovo odločitev za Nakup z namenom (Purchase with purpose), s katerim se kupec odloči investirati v prihodnost, ker razume izzive industrije in lastne vloge ter s tem prispeva in vpliva na spremembe po meri človeka. S tem Zavod Trust naslavlja probleme zmanjševanja odpadkov, problem dobička modne industrije iz naslova prevelike potrošnje in zavržkov, problem izgube služb v primeru zmanjšanja potrošnje ter izobraževanje potrošnika – ne da zapravi manj za modo, temveč bolje.

Cilj je preoblikovati vrednote potrošnikov in s tem preoblikovati človeške navade k etični potrošnji, k nakupom, ki upoštevajo tako družbena kot okoljska vprašanja, korporativno odgovornost, vprašanje poštene trgovine, blaginjo živali, delovne prakse, degradacijo zemljišč, Svetovno trgovinsko globalizacijo idr.

Rešitev

Trusttag tako kupcu ponuja osnovne prve informacije o izdelku, ki služijo za nadaljnje raziskovanje. Trusttag vsebuje barvno kodiranje kot prepoznaven način prenosa najpomembnejših lastnosti izdelka in je nizko tehnološki, da ga lahko prevzamejo manjše blagovne znamke oziroma proizvajalci. Na oznaki najdemo QR kodo, ki nas vodi do strani na TCBL platformi znamke/proizvajalca, Html povezavo do strani z informacijami izdelka, vključno z podrobnostmi proizvodnje in »deljeno odgovornost«, kar pomeni, da je vsak člen v verigi odgovoren za svoj del.

Trusttag tako povečuje ozaveščenost potrošnikov, promovira skupne vrednote »Proizvedeno v EU« in »TCBL«: radovednost, uspešno delovanje/ izvedljivost, trajnost, večplastnost, odprtost, spoštovanje, odgovornost, spodbuja vključitev v bazo podatkov TCBL, kar omogoča medčlansko sodelovanje in širše medsektorsko usklajevanje, monetizacijo članstva v TCBL, promocijo in prodajne priložnosti s pomočjo QR kod in družbenih omrežij, opolnomočenje neodvisnih oblikovalcev s potrjevanjem kakovosti ter Program nagrajevanja potrošnikov Trace Tag, kot način za dodatno spodbudo za nakup, priložnost za medindustrijsko sodelovanje, ki prinaša dodatne prihodke.