Zavod Trust Tag

Zavod Trust deluje po merilih socialnega podjetništva, kot neprofitna, socialno usmerjena organizacija krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi, rešuje socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme, zagotavlja ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu spreminjanja v smeri krožnega gospoda, razvija nove možnosti zaposlovanja in poklicno reintegracijo najbolj...