Povezani z namenom

Ljubljana, 13.januarja 2017 – V Etri skupnosti so predstavili prvo krožno zgodbo v letu 2017 – Medeni prosenjak. V (socialno) podjetniški skupnosti, ki je posebna oblika poslovnega pospeševalnika in ga sestavljajo različni deležniki, delujejo po trajnostnem poslovnem modelu.

Povezani z namenom je  uresničen model sodelovanja usmerjen poleg poslovne uspešnosti tudi v  družbeno  odgovornost, ki temelji na trajnostni strategiji mnogih slovenskih podjetnikov in lokalnih skupnosti, ki se  zavedajo pomena sodelovanja različnih deležnikov. Glavni cilj povezovanja je, da se pri soočanju s prihajajočimi spremembami v svetu in Sloveniji opremo na kakovostno podjetniško tradicijo, znanje in kulturo.

Medeni prosenjak je primer združitve slovenske tradicije in socialnega podjetništva. Gre za izviren slovenski posladek in temelji na izročilu kulturne tradicije in kulinariki naših prednikov in je ustvarjen izključno s slovenskimi sestavinami po receptu Mojce Hruševar Rakušček. Izdelan je ročno iz slovenskih sestavin: najpomembnejša je prosena moka, slovenski med in tradicionalni vinski kamen  in je leta 2012 prejel priznanje Čebelarske zveze Slovenije  za Zlati medenjak. V januarju poteka prodaja medenih prosenjakov in ostalih produktov v okviru Nakupa z namenom, ki nastajajo v Etri skupnosti,  pod Plečnikovimi arkadami na glavni tržnici ob boku Ljubljanski torti.

 

 

V Etri skupnosti je trenutno zaposleno skoraj 80 oseb, od tega jih je več kot polovica oseb z omejitvami. Trenutno v okviru skupnosti delujeta 2 zaposlitvena centra, kjer je zaposlenih 14 zaščitnikov, torej tistih, ki ob svojem delu potrebujejo stalno mentorstvo. V drugi polovici leta 2016 se je skupnosti pridružilo  7 Etri start upov – socialnih podjetij, ki delujejo na različnih področjih po vsej Sloveniji, skupne pa so jim vrednote, ki človeka postavljajo v središče delovanja. Vsi so bili uspešni na razpisu za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016 do 2018.  Nosilec razvoja Etri skupnosti in Etri poslovnega modela je podjetje Jazon d.o.o. Posebnost poslovnega modela je, da je dobiček drugotnega pomena, saj je v ospredje postavljeno vlaganje v razvoj  in pozitivni družbeni učinki, ki omogočajo socialno vključenost vseh pripadnikov družbe. Trajnostni poslovni model v smeri vključujoče družbe se financira s spremembo navad potrošnikov.

Etri skupnost se širi kot franšizni model na podjetniški način, ki omogoča prilagodljivost in premikanje mej v smeri graditve vključujoče družbe tudi na delovnem mestu. Pristop širjenja in inovativni podjetniški pristop je bil večkrat nagrajen v strokovnih krogih. Bili so prepoznani kot najbolj obetavna podjetniška praksa zaradi trajnostne strategije in spoštovanja načel krožnega gospodarstva. Širše so prispevali  k določenim spremembam zakonodaje usmerjene k  poslovnemu potencialu po meri mlade generacije, kot je znižanje trošarine na kraft pivovarstvu. Ustvarili so inovativna delovna mesta za mlade, ki bi zaradi bolezni ostali izključeni iz trga dela. Pravne osebe vključene v Etri skupnost imajo številne odgovorne naročnike in poslovne partnerje, katerim so za leto 2015 po Etri standardu že izračunali družbeni učinek pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest za težje zaposljive.