Evropa potrebuje več socialnih podjetij! – Strasburška deklaracija

Evropa potrebuje več socialnih podjetij! – Strasburška deklaracija

sbi-544x90_en

Rezultat mednarodne konference o socialnem podjetništvu, ki so ga med 16. in 17. januarjem organizirali Evropska komisija, Evropski ekonomski in socialni komite in mesto Strasbourg, se je zaključil s konsenzom o aktivnejši vključitvi socialnega podjetništva za trajnostno in vključujočo rast celotnega evropskega prostora –  s Strasburško deklaracijo.

Evropa potrebuje pravičnejšo in bolj zeleno rast, ki bo v tesni navezavi z lokalnimi skupnostmi.  Potrebuje model, ki spoštuje družbeno kohezijo. Pot do takšne Evrope je mogoč le s socialnim podjetništvom. Tovrstni podjetniki veljalo za nosilce sprememb in ustvarjalce inovativnih rešitev velikih izzivov, s katerimi se srečujemo danes. Delujejo za dobrobit vseh, ustvarjajo nova delovna mesta, izdelujejo inovativne produkte in storitve ter promovirajo bolj trajnostno obliko gospodarstva.

Socialna podjetja ponujajo model za gospodarstvo 21. stoletja, ki zna uravnavati finančne, družbene, kulturne in okoljske potrebe. Socialni podjetniki so nosilci sprememb in želijo z zagonom izboljšati življenja ljudi in skupnosti. Socialna podjetja delujejo in so učinkovita. Ni območja v Evropi, ki od socialnega podjetništva ne bi moglo profitirati. V času ekonomske krize, z izzivi starajočega prebivalstva, nezaposlenostjo mladih, klimatskih sprememb in naraščajočih družbenih razlik Evropa potrebuje več socialnih podjetij. (Celoten dokument najdete na povezavi: http://goo.gl/34vbZF). Udeležba naše eTRI ekipe v mednarodnem prostoru je minila v znamenju aktivnega spoznavanja uspešnih socialnih podjetij in izzivov, s katerimi se srečujemo tudi v Sloveniji. Izrazito povezovalni duh konference je zbližal izjemne podjetnike, profesorje, bančnike in navsezadnje tudi politike. V upanju, da ta duh kmalu zaveje tudi v Slovenijo, lahko že zdaj zapišemo, da bo Strasburška deklaracija prelomna tudi za Evropo in v prvi vrsti za Razvojno zadrugo eTRI. skupna_1