TRAJNOSTNA PRIPONKA ZA KONFERENČNE DOGODKE

TRAJNOSTNA PRIPONKA ZA KONFERENČNE DOGODKE

Zavod Pipa, član Etri skupnosti, je  sodelovanju s podjetjem Dolejši modni gumbi v sklopu dve leti trajajoče operacije MGRT Start-up socialna podjetja razvil inovativen produkt: Trajnostne priponke za konferenčne dogodke. 

Tudi v Sloveniji je že dlje časa izražen trend po organizaciji »zero waste« prireditev med katere spadajo tudi dogodki kot so poslovna srečanja,  konference ipd. Običajno obiskovalec na teh prireditvah prejme kartico s svojim imenom in priimkom v plastičnem etuiju z vrvico, ki jo namesti okoli vratu. V želji po zmanjšanju prisotnosti plastike (priponko s srečanj največkrat odneseš domov in jo odložiš v predal ali takoj zavržeš – jo daš v smeti), smo razvili inovativno leseno priponko, ki jo lahko uporabimo večkrat.

Pri samem razvoju priponke smo izhajali iz želje, da je osnova priponke lesena, lahka, gladka (da ne pride do poškodbe oblačil) in za večkratno uporabo. Največji izziv je bil kako kartonček z imenom in priimkom umestiti na leseno tablico, saj nismo želeli, da se etiketa z imenom in priimkom ne nalepi na priponko. Po številnih poskusih smo ugotovili, da lahko list z imenom in priimkom na leseno osnovo pritrdimo s tankimi prozornimi gumicami, njihovo pozicijo pa fiksiramo na leseni tablici tako, da jih namestimo v zareze, ki so namenjene prav temu, da gumice ne spreminjajo pozicije. Inovativni smo bili tudi pri vrvicah, ki jih namestiš okoli vratu, saj smo jih spletali na delu ob tablici po principu makrame vozlov in s tem vnesli element ročnega dela, ki je opazen takoj, ko prejemnik priponko prejme.

V celotnem postopku priprave priponk lahko invalidne osebe sodelujejo pri polaganju lesenih ploščic pod laser, ki definira obliko končnega lesenega dela priponke, pri pripravi računalniškega programa za laser, pri nameščanju vrvice na priponko, pripravi listov z imenom in priimkom in njihovim umeščanjem na lesen del priponke.

Lesene priponke obiskovalec dobi na osnovi vplačane kotizacije, ki jo po zaključenem dogodku ob vrnitvi priponke prejme nazaj. To je ključ s katerim želimo doseči, da se priponke po dogodku vrnejo organizatorju in organizator zamenja listke in uporabi priponke za naslednji dogodek. Odpadek so le gumice. Po nekajkratni uporabi lahko vrvice očistimo in verjamemo, da bi z vzpostavljenim modelom lahko pripomogli k zmanjšanju uporabe plastičnih priponk.

Pri izdelavi priponk se je vzpostavilo uspešno sodelovanje med gospodarskimi in negospodarskimi subjekti. Lesene trajnostne priponke so izdelane iz vezane plošče smo idejno razvili v Zavodu Pipa v sodelovanju s podjetjem Dolejši modni gumbi, vrvica je proizvod slovenskega podjetja (Vrvica Celje), samo nameščanje vrvice in gumic ter listov z imenom in priimkov so izvedli v Etri skupnosti.

Celoten koncept izdelave trajnostne priponke in modela za vračanje priponk po dogodku so novost, ki smo jo v sodelovanju z Inštitutom Ekvilib testirali na Konferenci 2018 MDOS in odzivi so bili zelo vzpodbudni.

 

Predstavitev in uporaba trajnostnih priponk za konferenčne dogodke na MDOS Konferenci 2018: Transformacija v trajnostne poslovne modele