Zadruga – poslovni model prihodnosti

V torek 6.12.2016 sta Fakulteta za management Univerze na Primorskem in Središče Rotunda organizirala konferenco z naslovom Zadruga – poslovni model prihodnosti, kamor so Etri skupnost povabili, da se predstavimo kot primer dobre prakse.

Zadružništvo večinoma povezujemo s kmetijstvom, a je veliko več kot to. Danes obstajajo številne zadruge, ki delujejo na različnih področjih in omogočajo posameznikom iz vseh strok razvoj lastnih potencialov. Predstavljajo pa tudi alternativo za drugačno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetništvo. Zadruge so usmerjene v razvoj dejavnosti in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, ki omogočajo prijetno in stimulativno okolje za vsakega zaposlenega.

V uvodnem predavanju je Jadranka Vesel iz RISE (Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo) izpostavila prednosti in pasti zadružništva. Med najhujše pasti šteje nezmožnost sodelovanja in odnos skupnost in države do zadružništva. Poudarila je, da so zadruge zasnovane na interesih članov in, ker so v svojem bistvu vezane na posameznika, lahko zadruga izvaja praktično toliko dejavnosti kot je njenih članov. Izpostavila je tudi, da so zadruge deležniške družbe, v katere posameznik lahko vloži svoj (materialni) delež. Zadruge sicer prispevajo k uravnoteženemu razvoju skupnosti in okolja in povezujejo osebe z enakimi interesi.

V nadaljevanju konference smo se kot primeri dobrih praks predstavili prevajalska Zadruga Soglasnik, Zadruga Zadrugator, ki je v nastajanju in se zavzema za dostojna in dostopna stanovanja za vse, in Etri skupnost. Zadruga Soglasnik je med drugim izpostavila, da imajo sklad v katerega vsak zadružnik nameni določen odstotek, kar je prikazano tudi na izdani fakturi. V naši predstavitvi smo povabili poslušalce k vživljanju v življenjske zgodbe zaposlenih v Etri skupnosti. Poudarili smo, da verjamemo v to, da se vsakdo lahko zaposli in  da je mogoče delovne procese na najrazličnejših delovnih področjih prilagoditi tako, da se lahko vsak opolnomoči in si tako ustvari delovno mesto. Izpostavili smo delovne izkušnje, partnerstva z odgovornimi podjetji in številne reference na katerih temelji naše delo.

 

img_5367

 

Predstavili smo Etri poslovni model, katerega temelj so zreli posamezniki z različnimi zmožnostmi, veščinami in znanji, ki si delijo enake vrednote. Produkte in storitve prilagajmo tistim, ki potrebujejo delo. Modificiramo obstoječa znanja in jih nadgradimo z dodatnimi, oblikujemo nove ergonomsko prilagojene poklice in spreminjamo navade. Osredotočeni smo na zniževanje stroškov, sodelovanje, enakopravnost, inovativnost in poklicno in družbeno integracijo ranljivih skupin.

Etri temelji na treh temeljih: ekologija, ergonomija in etična ekonomija, ki so nedeljivo povezani. Če želimo delovati odgovorno do okolja, moramo človeka postaviti kot središče in le v tem primeru  delujemo tudi etično. Posebnost poslovnega modela je ta, da je dobiček drugotnega pomena, saj je v ospredje postavljeno vlaganje v razvoj  in pozitivni družbeni učinki, ki omogočajo socialno vključenost vseh pripadnikov družbe. Trajnostni poslovni model v smeri vključujoče družbe se financira s spremembo navad nas potrošnikov. Model širimo po pristopu Etri socialne franšize. Ekonomska dodana vrednost poslovnega modela Etri se ne kaže v bilanci, temveč na učinku v družbi, ker z zaposlovanjem določenih skupin oseb z omejitvami ustvarjamo prihranke v zdravstveni in državni blagajni.

 

 

Foto: Fakulteta za managment, Univerza na Primorskem

http://www.fm-kp.si/novice/konferenca_o_zadruznistvu_pritegnila_veliko_zanimanje